• Bankgarantie

Een bankgarantie en een letter of credit zijn nog steeds onmisbare instrumenten in het handelsverkeer.

Juridische ondersteuning bankgarantie en letter of credit

Ploum helpt u graag met het opstellen en beoordelen van bankgaranties en letters of credit, en met het eventuele onderhandelen hierover. Dit geldt ook voor andere vormen zoals beslaggaranties (volgens het Rotterdams Garantieformulier dan wel het model van de NVB), procesgaranties, overnamegaranties, projectgaranties, performance guarantees en betaalgaranties. Heeft u te maken met een juridische procedure over dit onderwerp, dan kan Ploum u hierin bijstaan in.

Mede-auteur boek over bankgarantie

Onze collega Tom Ensink geldt als een van de experts op het gebied van bankgaranties en letters of credit en is mede-auteur van het boek ‘Die Bankgarantie im internationalen Rechtsverkehr’ van Graf von Westphalen (2014). Tom belicht hierin het Nederlands recht en de uitgebreide jurisprudentie met betrekking tot bankgaranties.