• Handelsdocumenten

Het goed opstellen en beoordelen van handelsdocumenten, zoals een bankgarantie, letter of credit, escrow overeenkomsten en een note, en hierover onderhandelen, vereist gedegen juridische kennis en expertise.

Juridische ondersteuning bij handelsdocumenten

De sectie Banking & Finance van Ploum adviseert u graag op basis van ruime ervaring op dit gebied. Zo is onze collega Tom Ensink als één van de experts op het gebied van bankgaranties mede-auteur van het boek ‘Die Bankgarantie im internationalen Rechtsverkehr’ van Graf von Westphalen. In dit boek wordt voor een aantal landen het recht met betrekking tot bankgaranties belicht, waarbij Tom Nederland voor zijn rekening heeft genomen.