• Projectfinanciering

De juridische ondersteuning van projectfinanciering vraagt naast algemene vaardigheden om praktijkkennis van specifieke rechtsgebieden. Denk aan bestuursrecht, aanbestedingsrecht, energierecht en faillissementsrecht. Daarnaast is ervaring nodig in het opstellen en uitonderhandelen van direct agreements met leveranciers.

Voorbeeldprojecten

Ploum biedt u als bank of kredietnemer de brede expertise die nodig is bij projectfinanciering. Wij waren eerder adviseur van een van de kredietnemers in de financiering van twee aardgasleidingen door de Baltische zee (het project Nord Stream) en van een warmteleverancier en een van de bouwers in het project Warmtebedrijf Rotterdam. Ook adviseerden we over de financiering van diverse windmolenprojecten.

Daarnaast is het notariaat van Ploum één van de nationale experts op het gebied van de overdracht, registratie en hypotheekverlening op ondergrondse en bovengrondse netwerken. In het preadvies ‘Energie en Eigendom’ van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht heeft onze collega Jolande van Loon met prof. Ploeger advies uitgebracht over de registratie van het eigendom van kabel- en leidingwerken (december 2011).

Internationale gids over financiering

De internationale gids The International Comparative Legal Guide to Lending & Secured Finance Laws and Regulations 2019 geeft u een goed overzicht van de aspecten die specifiek bij financiering van toepassing (kunnen) zijn. Diverse landen hebben hiervoor een uitgebreide questionnaire ingevuld op het gebied van financieringen. Lees ook de bijdrage van Ploum.

Cross-border banking and finance guide

De internationale gids van Lexis PSL Europe cross-border guides—overview 2019 geeft u een goed overzicht van de aspecten die voor leninggevers relevant zijn voor het verstrekken van krediet faciliteiten. Diverse landen hebben hiervoor een uitgebreide questionnaire ingevuld op het gebied van het verlenen van kredieten maar ook het vestigen van zekerheden. Lees ook de bijdrage van Matthijs Bolkenstein en Lucas Lustermans hier.