• Overnamefinanciering

Overnamefinanciering is een veelvoorkomende vorm van kredietverlening. De totstandkoming is vaak het resultaat van sterke partijen (private equity) die zoeken naar partijen die een overname willen financieren.

Snel handelen

Snelheid is meestal geboden en er is nauwelijks tijd voor due diligence. Daarbij is niet zelden de verkoper een van de partijen die door middel van een vendor loan gevraagd wordt achtergesteld te financieren om de koop rond te krijgen. Deze relatie dient dus snel en goed vastgelegd te worden.

Juridische ondersteuning bij overnamefinanciering

Ploum kan u als financier of als kredietnemer de vereiste juridische ondersteuning bieden op basis van ruime ervaring in overnamefinanciering. Wij kunnen u bijstaan bij onderhandelingen, het opstellen van de financieringsdocumentatie en het strak begeleiden en aansturen van teams.