• LMA-gedocumenteerde financiering

Banken willen een financiering steeds vaker door middel van zogeheten LMA-documentatie vastleggen. De LMA (Loan Market Association) is gevestigd in London en heeft als doel financieringen vergaand de standaardiseren. Voor banken heeft dit vooral als voordeel dat het eenvoudiger is om bankfinancieringen aan internationale partijen te syndiceren.

LMA-traject naar Engels of Nederlands recht

Er zijn twee LMA-trajecten denkbaar: naar Engels of naar Nederlands recht. Het Engelse LMA-traject leidt tot vuistdikke contracten doordat alles verregaand moet worden vastgelegd. Deze LMA-standaard kon worden geadapteerd naar een Nederlands, lichter regime gezien het feit dat heel veel rechtsbeginselen zijn geregeld in het Burgerlijk Wetboek. En dan zijn de contracten naar Nederlandse maatstaven nog steeds behoorlijk uitgebreid. ‘LMA light’ werkt in de praktijk heel goed en er zijn al vele financieringen op deze wijze ingericht.

Juridische begeleiding

Kiest u voor het regime ‘LMA light’, dan kan Ploum het traject geheel zelf begeleiden. In een traject naar Engels recht dienen wij samen te werken met een Engels kantoor. Ploum heeft van oudsher goede contacten in onder meer Londen. Als onafhankelijke partij zijn wij in staat om diverse kantoren aan te raden en de beste partij te selecteren. Wij zijn vanaf ons ontstaan veelvuldig ingeschakeld in internationale financieringen, en weten precies wat banken verwachten.

Meer weten?

Heeft u vragen over LMA-documentatie? Aarzel niet om contact op te nemen met een van de leden van de sectie Banking & Finance.