• Bankfinanciering

Bankfinanciering, LMA-trajecten, projectfinanciering, overnamefinanciering, achtergestelde leningen en groepsfinanciering; bij alle soorten financiering kan Ploum u juridisch begeleiden.

Binnenlandse en internationale trajecten

Wij helpen u als bank of als kredietnemer met binnenlandse arrangementen, die wij op de gebruikelijke manier documenteren, en ook met zogeheten LMA-gedocumenteerde trajecten. Bij grensoverschrijdende financiering spelen vaak gecompliceerde issues. Op basis van onze internationale kennis en ervaring kan Ploum een praktische (en voor financiers aanvaardbare) oplossing bieden.

Ondersteuning door Ploum

Ploum draagt zorg voor de totale financieringdocumentatie, zekerheden (zowel in binnen- als buitenland), inclusief notariële stukken indien van toepassing, legal opinions, borgtocht/garanties, escrow, bankgaranties en letters of credit.

Projectbegeleiding

Financieringsprojecten vereisen een strakke begeleiding en aansturing van teams. Ploum houdt voor u strakke hand in het gehele proces en stuurt de teams (vaak in verschillende landen) tijdig en duidelijk aan. Vanaf het  opstellen van de term sheet, of zelfs de selectie van de banken, en het inschakelen van de ondernemingsraad tot aan de finale stap: de uitboeking van de gelden.

Meer weten?

Bel gerust voor nadere informatie of vragen met een van de contactpersonen van onze sectie.