• Financieringen

Voor een kredietnemer is het van belang zo vroeg mogelijk in een financieringstraject juridische begeleiding in te schakelen om gunstige voorwaarden te kunnen bedingen. Dit begint al in de fase van het selecteren van banken en daarna bij het opstellen van de term sheet. Ook is het van belang tijdig de ondernemingsraad in te schakelen om onnodige vertraging te voorkomen.

Juridische begeleiding bij financieringen

Ploum heeft de expertise in huis om u optimaal hierbij te adviseren. Of het nu om bankfinanciering, een LMA-traject, projectfinanciering, overnamefinanciering, een achtergestelde lening of om groepsfinanciering gaat. Door onze ruime ervaring met de begeleiding van financieringstrajecten hebben wij expertise in het voeren van de onderhandelingen en weten wij precies wat banken verlangen voordat de gelden worden uitgeboekt. Wij stellen de financieringsdocumentatie op en verstrekken of regelen bijvoorbeeld zekerheden, borgtocht/garanties, escrow, bankgaranties, legal opinons en letters of credit. Bovendien zorgen we voor strakke begeleiding, het managen van verwachtingen en het aansturen van teams. Treden wij voor banken op, dan zijn het de cruciale factoren snelheid, helderheid in communicatie en ultieme betrouwbaarheid waar wij voor staan.

Internationale financiering

Zeker bij grensoverschrijdende financiering spelen vaak gecompliceerde issues waarvoor snel een praktische (en voor financiers aanvaardbare) oplossing geboden moet worden. Ploum beschikt over de onmisbare internationale kennis en ervaring in deze trajecten.