• Banking & Finance

Bij het verstrekken en aangaan van financieringen is juridische expertise vereist. Datzelfde geldt indien u of uw onderneming actief is of wilt worden op de financiële markten. Daar waar financiële toezichthouders de naleving van (inter)nationale wet en regelgeving waarborgen (Wet op het financieel toezicht (Wft)), dient u en uw onderneming over gedegen juridische kennis te beschikken teneinde er voor te zorgen dat u binnen de wettelijke kaders opereert.

Juridische bijstand op verschillende vlakken

Het Banking & Finance team van Ploum kan u en uw onderneming onder meer op de volgende vlakken bijstaan:

 • onderhandelen en begeleiden van financieringstrajecten
 • opstellen van zekerheidsdocumentatie (zoals pandrecht, hypotheekrecht, borgtocht, garantie)
 • opstellen, uitonderhandelen en afgeven van legal opinions
 • opstellen en beoordelen van handelsdocumentatie voor een bankgarantie, letter of credit of escrow
 • verrichten van due diligence voorafgaand aan een financiering en het klaar maken van uw onderneming ten behoeve van het aangaan van een financiering
 • fondsstructurering en advisering over de Wft (AIFMD/UCIT)
 • advisering over en begeleiden van kapitaalmarkt transacties (prospectusplicht)
 • het begeleiden van en adviseren over vergunningen en vrijstellingen (onder meer voor beleggingsondernemingen (MiFID) en betaaldienstverleners (PSD)) en financiële dienstverleners (o.a. advisering, bemiddeling en aanbieden van verzekeringen en consumptief krediet)
 • advisering over en het geven van trainingen op het gebied van diverse compliance gerelateerde onderwerpen voortvloeiend uit de Wft, maar ook bijvoorbeeld sanctiewetgeving, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en marktmisbruik regelgeving
 • het opstellen van relevante (interne) documentatie zoals prospectussen, procedurehandboeken (AO/ICs), marketing materiaal, insidertrading regelmenten
 • advisering over actuele ontwikkelingen en innovaties waaronder cryptocurrenies en blockchain.

Ruime ervaring in transacties, financieel toezicht en structurering van fondsen

De specialisten van Ploum hebben zowel op het gebied van transacties in de financiële sector als op het gebied van financieel toezicht en structurering van fondsen een ruime ervaring en kunnen u en uw onderneming bijstaan in financieringstrajecten, bij toezichtrechtelijke en compliance gerelateerde vraagstukken en de begeleiding van vergunningaanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast assisteren zij cliënten veelvuldig bij het opzetten van fondsstructuren. Ook het begeleiden van cliënten in het kader van alternatieve financiering vormt onderdeel van onze dagelijkse praktijk. Denk hierbij aan crowd funding, asset based finance, factoring en koop- en verkoop van vorderingen.

Daarnaast kunnen onze specialisten u bijstaan bij eventuele procedures, zowel op het gebied van financieringen als op het gebied van toezichtrecht, waarbij onze bestuurs– en strafrechtelijke specialisten, van extra toegevoegde waarde kunnen zijn.

Cliënten

Onze specialisten treden op voor banken, geldnemers, verzekeraars, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners en fondsen, waaronder private equity te fondsen, vastgoedfondsen en zogenaamde debt funds.