• Agenda

Zorgsymposium ‘Nut, noodzaak en (on)mogelijkheden voor samenwerking in de zorg’

17 April 2018

Nut, noodzaak en (on)mogelijkheden voor samenwerking in de zorg | Blaak 28 Rotterdam

Samenwerken in de zorg is essentieel. De noodzaak om samen te werken zal in de toekomst niet veranderen, bijvoorbeeld vanwege demografische ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen, integrale tarieven, Value Based Health Care of volumenormen. Inherent aan samenwerken is dat onderling afspraken worden gemaakt. De laatste jaren bestond nogal eens angst dat die afspraken niet zouden mogen van de ACM. Dat kwam onder meer doordat de ACM diverse boetes oplegde aan zorginstellingen voor vermeende ‘concurrentiebeperkingen’. Inmiddels zijn vrijwel alle opgelegde boetes echter vernietigd en stelt de ACM zich pragmatischer op. Daarmee lijkt ook de gevoelde ruimte om samen te werken toegenomen. Maar, speelt de ACM nu geen rol meer? In hoeverre moeten voorgenomen samenwerkingsverbanden nu nog aan de mededingingsregels getoetst worden? En waar moet dan op worden gelet?

Deze thema’s en vragen zijn het onderwerp van het derde symposium dat Ploum en het Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut samen organiseren. Dit symposium zal plaatsvinden op dinsdag 17 april 2018, van 15:00 tot 17:00 uur, ten kantore van Ploum. Na afloop is er gelegenheid tot napraten tijdens een borrel.

Het programma is als volgt:

  • 14:30 – 15:00 uur: Inloop en ontvangst
  • 15:00 – 15:05 uur: Welkomstwoord
  • 15:05 – 15:50 uur: Guido van den Bogaert, bestuurslid bij Stichting Rijndam Revalidatie en bestuursvoorzitter van de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen, zal zijn toekomstvisie schetsen op nut en noodzaak van samenwerking in de regio. Daarbij zal hij kijken naar mogelijke ontwikkelingen in de regio Rotterdam, met oog voor actuele ontwikkelingen over de grens. Denk bijvoorbeeld aan het Mercy Virtual Care Center in de VS, het eerste compleet virtuele ziekenhuis ter wereld.
  • 15:50 – 16:50 uur: Frank Barendrecht, advocaat mededingingsrecht bij Ploum, zal vanuit zijn expertise ingaan op mogelijkheden, onmogelijkheden en mededingingsrechtelijke aandachtspunten bij samenwerken in de zorg. Daarbij zal hij ingaan op de voorbeelden van Guido van den Bogaert.
  • 16:50 – 17:00 uur: Gelegenheid tot vragen, voor zover die niet al tijdens de presentaties zijn gesteld.
  • 17:00 – 18:30 uur: Borrel, gelegenheid tot napraten.

Graag nodigen wij u als zorg instantie uit voor dit kosteloze symposium. Indien de uitnodiging interessant(er) is voor uw collega, stuurt u de uitnodiging dan vooral door.

Aanmelden kan hier

Wij kijken uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

Frank Barendrecht & Michel Jacobs

Namens Team Zorg

Meer informatie

Michel Jacobs

M +31 6 2248 1779
E m.jacobs@ploum.nl