• Agenda

BRZO workshop

28 November 2017

Het Brzo 2015 is alweer bijna 2 jaar van kracht. Het centrale zorgplicht artikel (5 Brzo 2015), alsook het artikel dat verplicht een preventiebeleid te voeren middels een veiligheidsbeheerssysteem (7 Brzo 2015) worden in toenemende mate gebruikt om Brzo-bedrijven te verplichten om ‘best beschikbare technieken’ te implementeren die zijn benoemd in BBT documenten (zoals de PGS richtlijnen). Dit gebeurt dan o.a. via de arbo-eis. Daarnaast wordt de arbo-eis gebruikt om inrichtingen die niet direct hoeven te voldoen aan het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016, toch daar aan te binden. In de strafrechtelijke handhaving is gesuggereerd dat een Brzo-bedrijf zichzelf moet stilleggen onder omstandigheden, en dat niet een ‘exploitatieverbod’ moet worden afgewacht. Daarbij komt, dat het OM ook regelmatig achter de (veronderstelde) feitelijk leidinggever aangaat (denk aan de HSSE manager, de directie, enz.).

In de handhaving lijkt men er van uit te gaan dat ieder risico moet zijn geëlimineerd, wat niet mogelijk is. Bovendien is het zo dat die maatregelen moeten worden getroffen die een zwaar ongeval zouden moeten voorkomen. Die nuance lijkt in de handhaving wel eens verloren te zijn gegaan. Kortom, er is genoeg stof tot nadenken rondom de Brzo-thematiek.

Wij nodigen u, vertegenwoordiger van een Brzo-bedrijf, in verschillende kleinschalige bijeenkomsten bij ons uit op kantoor. Wij wisselen graag van gedachten met u over de vraag hoe het Brzo-bedrijf waar u werkzaam bent met deze ontwikkelingen om zou moeten gaan en hoe zij het best kan anticiperen op eventuele – al dan niet oneigenlijke- inzet van handhavingsinstrumenten en eventuele strafrechtelijke vervolging. Want hoe kun je nu elk risico elimineren?

Waar en wanneer

De bijeenkomsten zijn gepland op 14 en op 28 november tussen 17:00 en 19:00 op ons kantoor in Rotterdam (Blaak 28). Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wij zorgen daarbij voor een broodje.

Aanmelden

U kunt zich per email of telefonisch aanmelden via ons secretariaat.
tel.: 010 404 1108 / email: b.vanderlaan@ploum.nl

Op voorhand ideeën of suggesties?

Heeft u ideeën of suggesties over onderwerpen die u graag bespreekt? Laat het ons dan weten!

Wij zien er naar uit u te ontmoeten op één van de Brzo-workshops.

 

Met vriendelijk groet,

Maayke Maas Cooymans
Jouko Barensen

Meer informatie