• Agenda

Seminar Arbeidsrecht: ‘Het kan toch niet waar zijn?’

24 Mei 2018

Het kan toch niet waar zijn? Het met de WWZ ingevoerde ontslagrecht is nog maar een paar jaar oud en er ligt alweer een wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) klaar dat voorziet in een aantal belangrijke wijzigingen in het ontslagrecht. Ook de komst van de privacywetgeving heeft gevolgen voor het bedrijfsleven. Zo is het belangrijk dat de verwerking van persoonsgegevens van uw personeel in orde zijn. En bent u ook op de hoogte van de arbo-regelgeving?

Deze thema’s zijn het onderwerp van ons Arbeidsrecht seminar. Het seminar vindt plaats op donderdag 24 mei 2018, van 14:30 tot 17:00 uur (Ploum, Blaak 28, Rotterdam). Na afloop is er gelegenheid tot napraten tijdens een borrel.

Het programma

Het programma deze middag bestaat uit een inleiding en twee workshoprondes:
14.30 – 14.45  inloop
14.45 – 15.00  plenaire inleiding actualiteiten
15.00 – 15.45  workshopronde 1
16.00 – 16.45  workshopronde 2
16.45 – 18.00  gelegenheid tot napraten onder het genot van een borrel

Inhoud workshops – Inschrijven mogelijk voor twee van de vier workshops

Er zijn vier workshops waar u uit kunt kiezen voor de rondes. De twee workshops die uw voorkeur hebben, kunt u bij aanmelding aangeven. Hieronder zijn de titels weergegeven en hier kunt u een uitgebreidere beschrijving van de workshops vinden:

Workshop 1 – Het kan toch niet waar zijn? Het ontslagrecht wijzigt wederom!

Sprekers: Kim Prooij & Maarten Coumou

Het met de WWZ ingevoerde ontslagrecht viert op 1 juli 2018 haar 3e verjaardag. Als wij de politiek moeten geloven is deze mijlpaal geen reden voor een feestje. Was u bijvoorbeeld net gewend aan het systeem van de verplichte voldragen ontslaggronden, dan staat u een verrassing te wachten in de vorm van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans, ook wel WAB. Dit wetsvoorstel voorziet in enkele belangrijke wijzigingen in het ontslagrecht zoals dit sinds 1 juli 2015 geldt. Het doel van dit wetsvoorstel is onder andere om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. Het wordt – tegen hogere ontslagkosten – mogelijk om twee of meer ontslaggronden te combineren, de regels omtrent de ketenregeling en de proeftijd veranderen weer en ten slotte is er nog een aantal andere interessante wijzigingen waaronder op het gebied van payrolling. Op dit moment is onzeker of en in welke vorm de WAB te zijner tijd wordt ingevoerd. De wetgever staat open voor commentaar en in deze fase is dus belangrijk dat dat commentaar wordt verzameld.

Vindt u het interessant om alvast op de hoogte te zijn van de WAB en wat dit voor de dagelijkse praktijk zou kunnen betekenen, meldt u dan aan voor deze workshop.

Workshop 2 – Ontslag op staande voet. Het was een punt van discussie, maar de WWZ heeft het ontslag op staande voet gehandhaafd. Maar dat betekent niet dat alles bij het oude is gebleven!

Spreker: Simon Tan

Dat betekent niet dat alles wat voor 1 juli 2015 gold hetzelfde is gebleven. In de afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met diverse, deels onvoorziene en voor werkgevers minder plezierige verrassingen. Ontslag op staande voet was al een risicovol traject. U wist echter wel dat als de rechter het ontslag op staande voet goedkeurde, er geen ontslagvergoeding hoefde te worden betaald. Onder het regime van de WWZ is dit anders geworden. Een terecht ontslag op staande voet kan toch geld kosten. Echt? Ja, echt. En er zijn meer verrassingen. De WAB voorziet op dit moment niet in een oplossing, maar wat niet is kan nog komen. Wij praten u bij en geven u een inkijk in de jongste ontwikkelingen waarbij de casuïstiek niet wordt overgeslagen.

Workshop 3 – Big brother en Privacy op de werkvloer

Sprekers: Dorien van Straten & Michelle Westhoeve

De inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat voor de deur. Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywetgeving. De implementatie van de AVG binnen uw organisatie heeft ook gevolgen voor de verwerking van persoonsgegevens van uw personeel. Tijdens de workshop zullen wij praktische vuistregels bespreken aan de hand waarvan u een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens in uw organisatie grotendeels kunt waarborgen. Daarnaast staan wij ook stil bij veelvoorkomende vragen uit de praktijk: Welke gegevens mag u als werkgever van een zieke werknemer noteren? Mag u uw werknemers zelf controleren op het gebruik van alcohol of drugs? Is het toegestaan om de foto’s van uw werknemers in een smoelenboek te plaatsen? Mag het e-mail- of internetgebruik van een werknemer worden gecontroleerd? Ook staan wij stil bij het gebruik van cameratoezicht, fitbits en track and trace systemen.

Workshop 4 – Arbo boetes: voorkomen is beter dan genezen, maar genezen kan wel!

Sprekers: Stephan Sluiter & Jouko Barensen

Een overtreding van de arbeidsomstandighedenwetgeving kan leiden tot hoge boetes. Stephan en Jouko adviseren en procederen regelmatig over (het voorkomen van) strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving van arbo-regelgeving. Zij geven tijdens deze workshop tips om arbo-boetes en andere sancties te voorkomen en (indien nodig) te bestrijden. Daarbij komen onderwerpen aan bod zoals: Welke preventieve maatregelen zijn mogelijk? Wat te doen als de overheid op de stoep staat? Hoe om te gaan met de Arbo-eis? Wat is het verschil tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving? Wat zijn mijn rechten en plichten? En hoe worden boetes berekend bij overtreding van bijvoorbeeld Arbo-wetgeving?

Aanmelden kan hier.

Meer informatie

Kim Prooij

M +31 6 1332 7710
E k.prooij@ploum.nl