• Agenda

Seminar Arbeidsrecht 2019 (VOL)

15 Oktober 2019

Helaas kunt u zich niet meer inschrijven voor het seminar Arbeidsrecht

Op dinsdag 15 oktober 2019 vindt het seminar Arbeidsrecht plaats van 14:45 uur tot 17:00 (Ploum, Blaak 28, Rotterdam). Na afloop is er gelegenheid tot napraten tijdens een borrel.

Het programma

Het programma deze middag bestaat uit een inloop, een workshop, een plenaire afsluiting en een borrel.
14.45 – 15.00 Inloop
15.00 – 15.15 Openingspraatje op entresol
15.15 – 16.00 Workshop
16.15 – 17.00 Plenaire afsluiting over de WAB (Rutger Ploum en Bo Leeuwestein)
17.00 – 18.00 Gelegenheid tot napraten onder het genot van een borrel

Inhoud workshops – Inschrijven mogelijk voor één van de drie workshops

Er zijn drie workshops waar u uit kunt kiezen. De workshop die uw voorkeur heeft, kunt u bij aanmelding aangeven. Hieronder zijn de titels weergegeven en beschrijving van de workshops te vinden:

Platformarbeid

Spreker: Maarten Coumou

Waarom is Helpling geen werkgever en Deliveroo mogelijk wel? Kan een algoritme werkgeversgezag uitoefenen? En moet de rechtspraak rekening houden en dus coulant zijn tegenover platformwerkgevers, omdat zij het aandurven te pionieren op deze nieuwe en onbekende markt? Deze en andere vragen beantwoorden we tijdens de workshop Platformarbeid.

Het vitale belang van vitaliteit; hoe ver mag je als werkgever gaan?

Spreker: Astrid van Toledo 

In hoeverre kan en mag u daadwerkelijk invloed uitoefenen op de vitaliteit van medewerkers en welke juridische gronden bestaan daarvoor? Door diverse factoren kan de vitaliteit en inzetbaarheid van uw medewerkers in gevaar komen. Denk hierbij aan levensstijl, verslaving, financiële problemen en (werk)stress. Voor een deel liggen deze risico’s buiten uw beïnvloedingssfeer. Tijdens de bijeenkomst staan wij stil bij de mogelijkheden die u heeft om hier vanuit juridisch perspectief toch invloed op uit te oefenen. Daarbij kunt u denken aan: het maken van afspraken, het opleggen van verplichtingen, het geven van instructies, het bieden van faciliteiten ter preventie en in hoeverre hiervoor een verplichting op u als werkgever rust. Bij de bespreking van deze mogelijkheden besteden wij ook aandacht aan de privacy aspecten van dergelijke maatregelen.

Werkgeversaansprakelijkheid

Spreker: Bo Leeuwestein

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op de werkvloer. Zo nu en dan komt het dan ook voor dat werknemers schade oplopen in de uitoefening van de werkzaamheden. Bij sommige beroepen is weliswaar meer voorzichtigheid geboden dan bij andere, maar iedere werkgever kan geconfronteerd worden met een schadeclaim van een werknemer. De werkgever heeft namelijk een vergaande zorgplicht voor zijn personeel. In deze workshop staan we stil bij de juridische aspecten van werkgeversaansprakelijkheid, onder meer aan de hand van spraakmakende rechtspraak.

Plenaire afsluiting over WAB

Sprekers: Rutger Ploum & Bo Leeuwestein

In eerdere nieuwsberichten attendeerden wij u al op de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De WAB introduceert belangrijke arbeidsrechtelijke wijzigingen en treedt op 1 januari 2020 in werking. Met de WAB wil de wetgever de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten verbeteren. In deze plenaire workshop zetten Rutger Ploum en Bo Leeuwestein de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Via de aanmeldknop onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden voor het seminar en aangeven welke workshop uw voorkeur heeft. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Rutger Ploum

M +31 6 2269 3315
E r.ploum@ploum.nl

Maarten Coumou

M +31 (0)6 30 25 58 44
E m.coumou@ploum.nl