• Agenda

Ploum Academy ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’

14 Mei 2020

Tijdens deze cursus wordt er een compleet en grondig overzicht gegeven van de privaatrechtelijke wijzigingen die de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen met zich brengt en de wijze waarop je je organisatie daarop kunt voorbereiden. De cursus sluit af met enkele praktische actiepunten die direct toepasbaar zijn.

De onderwerpen die de revue zullen passeren zijn:

  • Het landschap na de inwerkingtreding van de WKB
  • De waarschuwingsplicht (art. 7:754 lid 2 BW)
  • Het opleverdossier (art. 7:757a BW)
  • Aansprakelijkheid van de aannemer (art. 7:758 lid 4 BW)
  • Risicoafdekking (art. 7:765a BW)
  • De 5% regeling (art. 7:768 BW)
  • Inwerkingtreding en overgangsrecht
  • Aandachtspunten en actiepunten

Datum: 14 mei 2020
Tijd: 15.30 – 17:30 uur
PO punten: 2
Docent: mr. J.M. Henriquez
Doelgroep: Bouwsector, Bedrijfsjuristen en Legal Counsels

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Meer informatie

Marloes Joukema
Marloes Joukema

T +31 10 440 6440
E communicatie@ploum.nl