• Agenda

Ploum Academy ‘Volmacht, vertegenwoordiging en lastgeving’

12 April 2018

Doelgroep: bedrijfsjuristen
Datum: 12 april 2017
Tijd: 15.30 – 17.30
PO punten: 2
Docent: mr. C.R. Christiaans

Vertegenwoordiging is een onmisbaar instrument in het rechtsverkeer, dit geldt met name voor vertegenwoordiging gebaseerd op ‘volmacht’. Talloze rechtshandelingen worden verricht op basis van (uitdrukkelijk of stilzwijgende) verleende volmacht. En hoewel iedereen wel ongeveer weet hoe een volmacht werkt, rijzen er nog doorlopend nieuwe vragen en leidt het onderwerp nog steeds tot veel rechtspraak. In de praktijk bestaat daarbij veel verwarring over de verhouding tussen de bepalingen over volmacht en die van lastgeving. Daarnaast bestaat onduidelijkheid over de toepasselijke regel van internationaal privaatrecht bij grensoverschrijdende gevallen, mede als gevolg van onbekendheid met de verschillen tussen het Haags Vertegenwoordigingsverdrag en Rome I en II. Tijdens deze bijeenkomst zullen de voornaamste aandachtspunten de revue passeren.
De spreker is onder meer auteur van Tekst en Commentaar bij het Haags Vertegenwoordigingsverdrag en delen van Boek 10 BW.

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden