• Agenda

    Duidelijk anders

    Kennis delen

Ploum Academy: ‘Verjaring en verval van recht’

19 December 2017

De verjaring zou het rechtsleven eenvoudiger moeten maken, maar dat is meer zeer gedeeltelijk het geval. Doordat de wetgever het verjaringsrecht niet op alle punten optimaal heeft verwoord, heeft in de afgelopen 15 jaar een sterke rechtsontwikkeling plaatsgevonden. Die ontwikkeling is zo sterk dat het geldende verjaringsrecht eigenlijk niet meer uit de wettekst valt te kennen. De onderhavige cursus beoogt duidelijkheid te scheppen. Aandacht zal onder andere uitgaan naar de ratio van verjaring, maar het aanvangsmoment van de verjaringstermijnen, naar stuiting en naar de verhouding tussen verjaring en de klachtplicht.

 

Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Doelgroep: bedrijfsjuristen
Locatie: Ploum
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden

Aanmelden

Meer informatie

Lotte Bakker
Lotte Bakker

T +31 10 440 6440
E academy@ploum.nl