• Agenda

Ploum Academy ‘Toezicht & Handhaving’

18 Juni 2020

Onze cliënten hebben te maken met allerlei vormen van toezicht en handhaving. Deze handhaving komt voort uit verschillende kaders: Arbo-wetgeving, milieuwetgeving, Brzo-wetgeving, Warenwetgeving enzovoorts. Dit toezicht en handhaving vindt plaats vanuit verschillende diensten waaronder de ISZW, ILT, DCMR, Rijkswaterstaat, NVWA, Douane. Ook krijgen onze cliënten te maken met de politie, bijvoorbeeld omdat deze informatie vordert vanuit lopende opsporingsonderzoeken.

Alexandra en Jouko gaan vanuit het bestuursrecht respectievelijk het strafrecht in op de rechten en plichten die bedrijven en natuurlijke personen hebben. De cursus is interessant voor diegenen die antwoorden zoeken op vragen als:

  • Wat mag u en wat moet u als de overheid op de stoep staat?
  • Moet u overal aan meewerken, of mag u weigeren?
  • Wanneer is het verstandig om aangifte te doen van strafbare feiten, en wat kunt u daar eigenlijk meer opschieten?
  • Welke verschillen zijn er tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving?

Datum: 18 juni 2020
Tijd: 15.30 – 17:30 uur
PO punten: 2
Docent: mr. J. Barensen en mr. A. Danopoulos
Doelgroep: Managers, HSE managers, QHSE managers, Bestuurders, Compliance Officers, Bedrijfsjurist en Legal Counsel

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Meer informatie

Lotte Bakker
Lotte Bakker

T +31 10 440 6440
E communicatie@ploum.nl