• Agenda

Ploum Academy ‘Strategisch Procederen’ (online)

13 Oktober 2020

Het burgerlijk procesrecht biedt vaak meer mogelijkheden dan vaak wordt gedacht. Wist u bijvoorbeeld dat ook de eiser iemand in vrijwaring kan oproepen? En dat de rechter in beginsel verplicht is in beginsel de schade direct zelf te begroten? En wat de voordelen zijn van een provisionele vordering? Ook de mogelijkheden van de exhibitieplicht en de voorwaarden voor het houden van een (voorlopig) getuigenverhoor en de wijze waarop getuigen worden gehoord, worden in deze cursus besproken. Bovendien wordt aandacht besteed aan het ideale processtuk en de doodszonden die een advocaat of gemachtigde op het terrein van het burgerlijk procesrecht kan begaan.

Datum: 13 oktober 2020
Tijd: 15.30 – 17:30 uur
PO punten: 2
Docent: mr. dr. R.J.Q. Klomp
Doelgroep: Bedrijfsjuristen en Legal Counsels

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Meer informatie

Marloes Joukema
Marloes Joukema

T +31 10 440 6440
E communicatie@ploum.nl