• Agenda

Ploum Academy ‘Overeenkomst van opdracht’

11 Oktober 2018

Omschrijving cursus volgt.

Doelgroep: bedrijfsjuristen
Datum: 11 oktober 2018
Tijd: 15.30 – 17.30 uur
PO punten: 2
Docent: mr. M. Wallart (Law@work)

In de cursus “overeenkomst van opdracht” wordt onder meer stilgestaan bij de kwalificatie  en de afbakening van de rechtsfiguur “opdracht”, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en de uitvoerder van de opdracht en het spanningsveld tussen de art. 7:408 BW (opzegging) en 7:411 BW (loon bij voortijdig einde). Ook aan de orde komen recente ontwikkelingen m.b.t. het begrip bemiddeling (mede t.a.v. platform-exploitanten) en belangenverstrengeling bij lastgeving en bemiddeling.

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden

Meer informatie

Lotte Bakker
Lotte Bakker

T +31 10 440 6440
E communicatie@ploum.nl