• Agenda

Ploum Academy: ‘Internationaal Privaatrecht’

20 April 2017

In Boek 10 BW is het materiële Nederlandse IPR geregeld. Tijdens de cursus zal uitgebreid worden ingegaan op een aantal specifieke internationale vermogensrechtelijke onderwerpen dat in Boek 10 BW is geregeld, zoals het internationale goederenrecht en het binnen- en buitencontractuele internationale verbintenissenrecht. Maar ook enkele andere onderwerpen die belangrijk zijn voor de (internationale) commerciële praktijk zullen de revue passeren, zoals het internationale rechtspersonenrecht en vragen van overgangsrecht. Centrale vraag: hoe verhoudt Boek 10 BW zich tot het supranationale IPR instrumentarium zoals dat voor een belangrijk deel is ingekleurd door het EU verordeningsrecht? Concreet: welke rol is voor Boek 10 BW weggelegd naast de verordeningen Rome I en Rome II, alsmede de per 10 januari 2015 herschikte EEX-verordening?

Tijd: 16.00 – 19.15 uur
Doelgroep: bedrijfsjuristen
Locatie: Ploum
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden

Aanmelden

Meer informatie

Lotte Bakker
Lotte Bakker

T +31 10 440 6440
E communicatie@ploum.nl