• Agenda

Ploum Academy: ‘Hoofdelijkheid, regres en borgtocht

28 September 2017

De onderwerpen ‘hoofdelijkheid en borgtocht’ staan de laatste tijd in literatuur en rechtspraak volop in de belangstelling, en wordt ook veel aandacht besteed aan aanpalende onderwerpen als bank- en moedergaranties. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar derde-zekerheden, te verstrekken door aandeelhouders (al dan niet in privé), en naar hoofdelijkheidsverklaringen binnen concernverhoudingen. Het onderwerp ‘regres’ en verhaalsrechten (ook in faillissement) houdt nauw verband met dergelijke leerstukken. Opvallend is het grote aantal ogenschijnlijk tegenstrijdige uitspraken van zowel feitenrechters als de Hoge Raad. Deze bijeenkomst beoogt om duidelijkheid te verschaffen over de huidige stand van zaken rond dit thema.

 

Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Doelgroep: bedrijfsjuristen
Locatie: Ploum
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden

Aanmelden

Meer informatie

Lotte Bakker
Lotte Bakker

T +31 10 440 6440
E communicatie@ploum.nl