• Agenda

Ploum Academy ‘Het wijzigen van een opdracht tijdens en na een aanbesteding’

18 April 2019

Mogen contracten die via een aanbestedingsprocedure zijn gesloten tijdens de looptijd gewijzigd worden? De hoofdregel is dat contract bij wijzigingen opnieuw aanbesteed moet worden. Uitzondering op deze hoofdregel is dat wijzigingen tijdens de looptijd van het contract uitsluitend zonder nieuwe aanbestedingsprocedure kan plaatsvinden indien de wijziging valt onder één van de gevallen genoemd in artikel 2.163b tot en met 2.1463g van de Aanbestedingswet. Het gaat dan concreet om deze gevallen:

  • Kruimelgevallen
  • Herzieningsclausules in het lopende contract
  • Noodzakelijk geworden aanvullende werkzaamheden, die niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken waren opgenomen
  • Onvoorziene omstandigheden
  • Vervanging van de oorspronkelijke leverancier als gevolg van een herzieningsclausule of herstructurering van een onderneming
  • Er is sprake van een niet wezenlijke wijziging.

In deze cursus zal Dennis Zieren deze uitzonderingsgevallen nader toelichten met als doel dat u na afloop weet wanneer u welke uitzondering kan toepassen bij het wijzigingen van de lopende contracten. Hierbij zal ook worden gekeken naar opdrachten onder de Europese drempels. Daarnaast zal hij aandacht besteden aan het wijzigen van een opdracht gedurende de aanbestedingsprocedure. Dat wil zeggen voordat er een contract is gesloten.

Doelgroep: bedrijfsjuristen en inkopers
Datum: 18 april
Tijd: 15.30 – 17:30 uur
PO punten: 2
Docent: mr. D.B. Zieren

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Meer informatie

Lotte Bakker
Lotte Bakker

T +31 10 440 6440
E communicatie@ploum.nl