• Agenda

Ploum Academy ‘Garanties en exoneraties’

14 Februari 2019

Exoneratieclausules zijn een voortdurende bron van geschillen. Bij onderhandelingen en bij het opstellen van contracten wordt echter vaak naar verhouding onvoldoende aandacht besteed aan de vele mogelijkheden die het recht biedt om het onderwerp ‘aansprakelijkheid’ op een passende manier te regelen. De verhouding tussen exoneratieclausules, garantiebedingen, overmachtclausules en boetebedingen blijkt voor velen lastig in praktijk te brengen. Tijdens deze bijeenkomst wordt het kader rond aansprakelijkheidsbeperkingen tussen partijen (B2B en B2C) belicht, maar wordt ook ingegaan op de positie van derden (bijvoorbeeld in concernverhoudingen, onderaannemers, zelfstandigen). Bekeken wordt op welke wijze hoe de rechtspraak met de verschillende typen bedingen omgaat, en hoe hierop (mogelijk) kan worden ingespeeld bij het opstellen van contracten.

Doelgroep: bedrijfsjuristen
Datum: 14 februari 2019
Tijd: 15.30 – 17:30 uur
PO punten: 2
Docent: mr. C.R. Chistiaans (Law@work)

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Meer informatie

Lotte Bakker
Lotte Bakker

T +31 10 440 6440
E communicatie@ploum.nl