• Agenda

Ploum Academy: ‘Cessie, schuldoverneming en contractsoverneming’

02 November 2017

In tal van transacties wordt overeengekomen dat een wijziging dient plaats te vinden in contractspartijen. Een dergelijke wijziging kan op diverse wijzen worden bewerkstelligd, onder meer door middel van cessie, schuldoverneming, subrogatie of contractsoverneming. Ieder van deze figuren heeft eigen kenmerken en voor- en nadelen, bijvoorbeeld waar het gaat om de gevolgen van de wijziging voor zekerheidsrechten en wilsrechten. In de transactiepraktijk is men zich vaak slechts ten dele bewust van deze kenmerken. De literatuur en rechtspraak bieden echter lang niet altijd een helder antwoord. Tijdens deze bijeenkomst worden de verschillende instrumenten vergeleken, en aangegeven in welke gevallen welk instrument de voorkeur verdient. Bijzondere aandacht zal worden geschonken aan bijzondere gevolgen in grensoverschrijdende transacties.

 

 

Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Doelgroep: bedrijfsjuristen
Locatie: Ploum
Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Aanmelden

Meer informatie

Lotte Bakker
Lotte Bakker

T +31 10 440 6440
E communicatie@ploum.nl