• Agenda

Ploum Academy ‘Actualiteiten Privacyrecht’ (webinar)

19 Mei 2020

Tijdens het webinar komt een selectie van de meest relevante actualiteiten op het gebied van Privacyrecht aan de orde en wordt teruggekeken op bijna 2 jaar AVG. Dit betreft onder meer:

  • relevante rechterlijke uitspraken;
  • handhaving door de toezichthouder;
  • relevante opinies van de (gezamelijke) toezichthouder(s); en,
  • de evaluatie van de AVG en UAVG door de wetgever;

Deze onderwerpen zullen in onderling verband worden geplaatst en hierbij zullen vooral de mogelijke praktische consequenties voor ondernemingen en andere organisaties worden belicht.

Datum: 19 mei 2020
Tijd: 15.00 – 16:00 uur
PO punten: 1 (u ontvangt een certificaat van deelname nadat u het hele webinar heeft bijgewoond en de toetsvragen aan het eind van het webinar voldoende heeft beantwoord per mail)
Docent: mr. D.B. Zieren en mr. A.V. Wilbrink
Doelgroep: Bedrijfsjuristen en Legal Counsels, Functionarissen Gegevensbescherming, Compliance officers, HR Managers, Privacy officers

Aan dit webinar zijn geen kosten verbonden.

Informatie over de sprekers

Dennis Zieren is in 1995 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en is sinds 1999 werkzaam bij Ploum (vanaf 2006 als partner). Vanuit een brede commerciële advies- en procespraktijk heeft Dennis zich vanaf 2000 nader gespecialiseerd in eerst het IT & Privacyrecht en later ook in het aanbestedingsrecht.

Anamika Wilbrink is in 2017 afgestudeerd in de richting Civiel Recht aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie heeft zij onder andere bij Ploum een studentstage gelopen. In aansluiting op deze studentstage is zij in dienst getreden als werkstudent en daarna als juridisch medewerker op de sectie IE en IT. Sinds augustus 2018 werkt ze als advocaat op deze sectie. Daar houdt zij zich voornamelijk bezig met het aanbestedingsrecht en IT/privacy.

Meer informatie

Dennis Zieren

M +31 6 2269 3357
E d.zieren@ploum.nl

Anamika Wilbrink

M +31 6 12 85 75 80
E a.wilbrink@ploum.nl

Marloes Joukema
Marloes Joukema

T +31 10 440 6440
E communicatie@ploum.nl