• Agenda

Ploum Academy ‘Actualiteiten mededingingsrecht – een vertaling naar de praktijk’

13 Juni 2019

In de cursus zult u worden bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het mededingingsrecht. De cursus zal worden aangepast aan de actualiteit, maar voorzienbaar is dat het zal kunnen gaan over de ontwikkelingen op het toezicht van de ACM op (prijsbinding in) distributierelaties, over mededingingsbeperkingen bij internetverkoop, over belangrijke aandachtspunten in contacten met concurrenten en over de handhavingsstrategie van de ACM.

De cursus beoogt aansluiting te zoeken bij de dagelijkse praktijk van bedrijven. Dat betekent dat geen onderwerpen zullen worden geselecteerd die vooral voer zijn voor mededingingsrechtjuristen. In de cursus moet aan de orde komen wat de ontwikkelingen betekenen voor bijvoorbeeld uw distributiemodel, uw contracten met leveranciers, uw samenwerking met een (mogelijke) concurrent of uw compliance programma.

Ook moet aan de orde komen welke commerciële kansen de mededingingsrechtelijke ontwikkelingen bieden. Zonder een goed begrip van de inhoud wordt het mededingingsrecht wordt vaak gezien als regels die de commerciële mogelijkheden beperken; als een groot risicogebied. Dat beeld is maar tot op zekere hoogte juist. Vaak kan er meer dan gedacht en kan het lonen om een goede mededingingsrechtelijke analyse te maken. In de cursus wordt ook vanuit dat perspectief naar de actuele ontwikkelingen gekeken.

Doelgroep: bedrijfsjuristen, compliance officers, bestuurssecretarissen en bestuurders
Datum: 13 juni 2019
Tijd: 15.30 – 17:30 uur
PO punten: 2
Docent: mr. F.W. Barendrecht

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Meer informatie

Lotte Bakker
Lotte Bakker

T +31 10 440 6440
E communicatie@ploum.nl