• Agenda

Ploum Academy ‘Actualiteiten financieren’ (online)

08 December 2020

Tijdens deze Ploum Academy zullen Lucas Lustermans en Matthijs Bolkenstein u bijpraten over de laatste trends op financieringsgebied. Onderwerpen die onder andere besproken zullen worden zijn het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverbod, de werking van diverse specifieke COVID-19 financieringsregelingen, impact van sustainability requirements op financieringsarrangementen en de laatste ontwikkelingen op het gebied van zekerheden (waaronder recente jurisprudentie over cessie- en verpandingsverboden, verpanding van voorwaardelijke eigendom, afstand van eigendomsvoorbehoud, derdenbescherming).

Datum: 8 december 2020
Tijd: 15.30 – 17:30 uur
PO punten: 2
Docent: mr. L.P. Lustermans en mr. M.A. Bolkenstein
Doelgroep: Legal, Treasury and Finance, CFO, Bedrijfsjuristen en Legal Counsels

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

De cursus vindt plaats via Microsoft Teams.

Aanmelden

Meer informatie

Marloes Joukema
Marloes Joukema

T +31 10 440 6440
E communicatie@ploum.nl