• Agenda

Ploum Academy ‘Actualiteiten contractenrecht’

09 Mei 2019

Mr. M. Wallart behandelt rechtspraak van de Hoge Raad op het gebied van het algemene contractenrecht (geen consumentenrecht) in de laatste 2 jaar. Aan de orde komen onder meer arresten inzake totstandkoming, vertegenwoordiging, aanbod & aanvaarding, de klachtplicht, wanprestatie & onrechtmatige daad, onderzoeks- & mededelingsplichten, uitleg en beëindiging van duurovereenkomsten.  De uiteindelijke inhoud zal natuurlijk verder worden gevormd door de rechtspraak in de komende maanden.

Doelgroep: bedrijfsjuristen
Datum: 9 mei 2019
Tijd: 15.30 – 18:45 uur
PO punten: 3
Docent: mr. M. Wallart (Law@Work)

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Meer informatie

Lotte Bakker
Lotte Bakker

T +31 10 440 6440
E communicatie@ploum.nl