• Agenda

Ploum Academy: ‘Aansprakelijkheid Bestuurders, Toezichthouders en Beroepsbeoefenaars’

06 April 2017

In deze cursus zal mr. René van de Klift, aan de hand van recente uitspraken en wetgeving actuele ontwikkelingen bespreken over de aansprakelijkheid van bestuurders, toezichthouders en beroepsbeoefenaren. In dat kader zal hij ingaan op de taken en bevoegdheden van bestuurders en toezichthouders en de omstandigheden waaronder zij persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Hetzelfde zal hij doen voor beroepsbeoefenaren, zoals advocaten, curatoren en notarissen. Tot slot zal hij ingaan op geschillen die zich kunnen voordoen in het kader van een aansprakelijkheidsverzekering.

Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Doelgroep: bedrijfsjuristen
Locatie: Ploum

Aanmelden

Meer informatie

Lotte Bakker
Lotte Bakker

T +31 10 440 6440
E communicatie@ploum.nl