• Agenda

Ontbijtbijeenkomst ‘Verticale overeenkomsten’

15 Oktober 2015

Op donderdag 15 oktober vindt een ontbijtbijeenkomst plaats over verticale overeenkomsten in het mededingingsrecht. Bij mededingingsrecht wordt vaak gedacht aan verboden kartelvorming tussen concurrenten. Ook afspraken tussen afnemers en leveranciers – zogeheten verticale overeenkomsten – kunnen echter in strijd met het mededingingsrecht zijn. Het is zaak dat te voorkomen, want verboden bedingen in verticale overeenkomsten zijn nietig en kunnen zelfs leiden tot boetes van mededingingsautoriteiten.

Het onderwerp is actueel, omdat de Autoriteit Consument en Markt eerder dit jaar heeft laten doorschemeren meer dan voorheen tegen verboden verticale overeenkomsten te zullen optreden. In de ons omringende landen gebeurt dat al regelmatig. Terwijl u het ontbijt nuttigt, zullen wij u bijpraten over deze ontwikkelingen. Daarnaast zullen wij met u spreken over belangrijke aandachtspunten voor de praktijk, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • Adviesprijzen en het risico van prijsbinding; wanneer wordt een adviesprijs een vaste of minimale prijs?
  • Non-concurrentiebedingen; welke tijdsperiode is toegestaan? En welke risico’s zijn er verbonden aan een non-concurrentiebeding in een overeenkomst tussen (potentiële) concurrenten?
  • Exclusieve afname of levering; voor welke duur? En wat indien mijn afnemer meer of minder afneemt dan 80% van de totale behoefte?
  • Online versus offline verkopen; mag ik de online verkopen van mijn dealer beperken?
  • Distributievormen zoals alleenverkoop, selectieve distributie en franchise.

Verder zal Jasmijn van Koetsveld, interim-juriste bij onder meer ASICS Europe en eerder werkzaam voor de ACM, uit eigen ervaring vertellen over het optreden van toezichthouders op dit onderwerp.

Wij streven ernaar de invulling van onze presentatie zoveel mogelijk af te stemmen op de achtergrond en behoefte van de aanwezigen, dus aarzel niet om ons vooraf al uw eventuele vragen toe te sturen. Daarnaast zullen wij ook tijdens de sessie voldoende ruimte laten voor vragen van en discussie met de aanwezigen.

Programma

8.00 – 8.15 uur Inloop met ontbijt
8.15 – 9.15 uur Presentatie
9.15 – 9.45 uur Gelegenheid tot stellen van vragen / napraten

Deelname aan de sessie is kosteloos en voor ontbijt wordt vanzelfsprekend door ons gezorgd. We hopen u op 15 oktober a.s. te mogen begroeten!

Meld nu aan » Gesloten

Tijd: 8.00 – 09.45 uur
Locatie: Kantoor Ploum, Blaak 28, Rotterdam
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie