• Agenda

Masterclass: Werkstress in de zorg en de rol van de werkgever

20 November 2018

Aanmelden voor deze Masterclass kan via deze link.
Datum: dinsdag 20 november
Tijd: 14:30 tot 17:00 uur (inloop vana 14:15 uur).
Locatie: ZorgZijn Werkt. Adres: Ierlandlaan 29, 2713 HG, Zoetermeer

Werkdruk is een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers. In totaal hebben werknemers volgens recent onderzoek van het CBS in 2016 ruim 7 miljoen dagen verzuimd wegens werkstress. De daarmee gemoeide verzuimkosten voor werkgevers liggen rond de 2 miljard euro. Ook in de zorgsector is werkdruk een aandachtspunt. Ruim de helft van de werknemers in de zorgsector geeft volgens onderzoek vanuit het onderzoeksprogramma AZW aan dat zij vaak of altijd teveel werk doen. Het Financieel dagblad kopte onlangs dat het verzuim en het verloop in de zorg nog nooit zo hoog zijn geweest. Een verband met de werkdruk ligt voor de hand.

Werkgevers in de zorg hebben een aantal wettelijke verplichtingen met betrekking tot de werkdruk van hun medewerkers. De arbeidsomstandighedenwet eist maatregelen om overbelasting te voorkomen of te beperken. Bij niet-naleving kan de arbeidsinspectie boetes opleggen. Ook het burgerlijk wetboek beschermt de werknemer tegen werkdruk. Als de medewerker schade lijdt doordat zijn werkgever onvoldoende maatregelen neemt om de werkdruk te beheersen, dan kan de werkgever hiervoor aansprakelijk zijn. Het is dan ook van groot belang dat zorginstellingen aandacht besteden aan de werkdruk binnen hun organisatie.

Tijdens deze Masterclass  op 20 november zal worden ingegaan op de wettelijke verplichtingen die werkgevers in de zorg hebben met betrekking tot werkdruk en de gevolgen bij niet-naleving. Daarnaast worden concrete maatregelen besproken om de werkdruk in uw organisatie te verminderen.

Onderwerpen in de masterclass

De masterclass bestaat uit drie onderdelen:

1. Arbeidsomstandigheden en handhaving door Stephan Sluiter, bestuursrechtadvocaat bij Ploum
Tijdens dit onderdeel wordt ingegaan op de verplichtingen die werkgevers in de zorg op grond van de Arbowet hebben met betrekking tot werkdrukbeheersing. Daarnaast komt aan de orde wat u kunt doen als toch een boete wordt opgelegd.

2. Goed werkgeverschap en werkgeversaansprakelijkheid door Dorien van Straten, arbeidsrechtsadvocaat bij Ploum
Hier wordt besproken in welke situaties een werkgever aansprakelijk is voor schade die een medewerker lijdt. Daarbij staan wij stil bij schade ten gevolge van een burn-out, waar ook schade als gevolg van een ongeluk op de werkvloer of een verkeersongeval (die het gevolg kunnen zijn van een te hoge werkdruk). In dat kader wordt ingegaan op het goed werkgeverschap. Wanneer handelt de zorginstelling als goed werkgever en wanneer schiet een zorginstelling daarin tekort?

3. Welke concrete maatregelen kunt u nemen om overbelasting te voorkomen? door Frits Onvlee, arbeids- & organisatiedeskundige bij Arbo Unie
Ten slotte wordt besproken welke maatregelen mogelijk zijn om overbelasting te voorkomen. Hoe inventariseert u de risico’s? Welke maatregelen zet u in een plan van aanpak? Wat kan een leidinggevende op dagelijkse basis doen om de werkdruk beheersbaar te houden?

Wat levert de masterclass op?

Na het volgen van deze masterclass bent u helemaal op de hoogte van uw verplichtingen met betrekking tot arbeidsbelasting. U weet wat de gevolgen kunnen zijn bij niet-naleving en welke concrete maatregelen u kunt nemen om overbelasting te voorkomen of beperken.

Voor wie?

De bijeenkomst is in het bijzonder interessant voor HR-functionarissen, managers, bedrijfsjuristen, QHSE-functionarissen en andere en medewerkers met arbeidsomstandighedenbeleid in hun portefeuille.

Locatie en tijd

De masterclass wordt gegeven op dinsdag 20 november van 14:30 tot 17:00 uur (inloop vanaf 14:15 uur).

De masterclass vindt plaats bij ZorgZijn Werkt. Het adres is: Ierlandlaan 29, 2713 HG, Zoetermeer – 2e verdieping.

Let op: er zijn in de parkeergarage van ZorgZijn Werkt geen parkeerplekken meer beschikbaar. U kunt in de directe omgeving betaald parkeren. Daarnaast is de parkeergarage “Stadshart Zoetermeer P8 Nederlandlaan” in de directe omgeving van ZorgZijn Werkt. In deze garage is de eerste 2 uur gratis parkeren. De locatie is ook goed te bereiken met het openbaar vervoer (tramlijn 3 of 4, halte Centrum West in Zoetermeer).

Deelnamekosten

Voor leden van ZorgZijn Werkt is de masterclass gratis. Niet-leden wordt een vergoeding gevraagd van € 100,- (exclusief BTW).

U kunt zich aanmelden tot en met dinsdag 13 november. Bij afmelding na deze datum of bij ‘no-show’ worden de volledige kosten in rekening gebracht, ook bij leden. Bij afmelding bent u altijd vrij om iemand anders te laten deelnemen in uw plaats.

Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers, dus meld u op tijd aan.