• Agenda

Introductie in het Engels recht

08 Maart 2018

De kans is tegenwoordig groot dat een Nederlandse jurist op een of andere wijze betrokken raakt bij een Engelse zaak. Deze cursus behandelt een aantal typische Engelse onderwerpen waarmee de Nederlandse jurist te maken kan krijgen en in een vroeg stadium rekening mee moet houden.

Na een korte inleiding over de oorsprong en de relevantie van het Engelse recht voor de Nederlandse rechtspraktijk komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Procesrecht: procespartijen, structuur en bevoegdheid van de rechtspraak, een overzicht van een civiele procedure en typische Engelse procesrechtelijke onderwerpen zoals de Pre-action Protocols, disclosure, proceskosten, fee-arrangements en injunctions.
  • Contractenrecht – uitgangspunten, precontractuele fase, good faith, consideration, terms, breach, endeavours, entire agreement, penalty clauses en verjaring.
  • Vennootschapsrecht – oprichting, overdracht van aandelen, handelsregister, vertegenwoordiging en trusts.

Doelgroep: bedrijfsjuristen
Datum: 8 maart 2018
Tijd: 15.30 – 17.30
PO punten: 2
Docent: mr. Joost Maassen

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden
Aanmelden