• Agenda

Kennissessie | Trends in regelgeving en toezicht op het internationale goederenverkeer

28 Mei 2019

Sinds 1 mei heeft Ploum een volledig advocatenteam dat zich bezighoudt met advisering en het voeren van procedures op het terrein van de internationale handel, het douanerecht, de logistiek en productregelgeving. Het nieuwe team ‘Douane, handel en logistiek’ vormt een waardevolle aanvulling op de bestaande juridische dienstverlening van Ploum aan bedrijven die actief zijn in de internationale goederenhandel, industrie en logistiek. Ploum speelt hiermee in op de trend dat het toezicht van overheidswege op internationale goederenstromen, zowel bij import als export, steeds intensiever wordt. Tijdens de kennissessie “Trends in regelgeving en toezicht op het internationale goederenverkeer” zullen onze partners Willem Leppink, Jikke Biermasz en Marijn van Tuijl u bijpraten over de juridische ontwikkelingen in hun vakgebieden. Denk daarbij aan onderwerpen als de steeds strenge eisen die gesteld worden aan logistiek dienstverleners en douane-expediteurs, product compliance, maar ook aan parallelhandel en namaakproducten. Aansluitend kunt u tijdens een informele borrel kennismaken met het nieuwe team Douane, handel en logistiek. Uiteraard is de kennissessie ook bedoeld om bestaande relaties van het team de gelegenheid te bieden kennis te maken met Ploum.

Tot ziens aan de Blaak!

Programma | dinsdag 28 mei | 15.00 uur

15.00 uur   Ontvangst bij Ploum aan de Blaak 28, Rotterdam
15.15 uur    Kort welkomstwoord door Willem Leppink
15.20 uur   Optreden tegen namaak en parallelhandel in de EU | Willem Leppink | Intellectueel eigendom 
15.40 uur   Toenemende risico’s en regeldruk voor douane-expediteurs | Jikke Biermasz | Douane, handel en logistiek  
16.15 uur    Korte pauze
16.25 uur   Hoe veilig is mijn product of levensmiddel? | Marijn van Tuijl | Douane, handel en logistiek 
17.00 uur   Borrel

Aanmelden

Een week voor aanvang ontvangt u nadere en praktische informatie over dit event bij Ploum.

En er zijn geen kosten verbonden aan deze kennissessie.

——————

Programma toegelicht

15.20 uur Willem Leppink

Optreden tegen namaak en parallelhandel in de EU

Merken en andere intellectuele-eigendomsrechten spelen steeds een grotere rol in het aan de man brengen van producten. Merken dragen bij aan de beleving van een product door de consument en vertegenwoordigen een belangrijk deel van de waarde van dat product. Merkhouders moeten zich daarom steeds meer wapenen tegen partijen die veelal in Azië, namaak laten produceren en internationaal proberen te verhandelen of partijen die graag een graantje meepikken van een succesvol product zonder de kosten te maken voor een zorgvuldig opgebouwd distributienetwerk. Niet alleen brengt namaak aanzienlijke economische schade toe aan merkhouders, ook de productveiligheid is soms in het geding. Willem geeft een kijkje in de keuken van zijn praktijk waarin hij regelmatig optreedt in anti-piraterij- en parallelimportzaken en gaat in op de raakvlakken met de douane- en product compliance-praktijk.

15.40 uur Jikke Biermasz

Toenemende risico’s en regeldruk voor douane-expediteurs

De branche van douane-expediteurs ging er na 2005 vanuit dat de financiële risico’s verbonden aan het vervullen van douaneformaliteiten voor opdrachtgevers flink zou afnemen. De grote vlucht die directe vertegenwoordiging heeft genomen, heeft onmiskenbaar een belangrijke bijdrage geleverd aan inperking van de risico’s. Maar de laatste jaren neemt de druk op de branche vanuit de douane, klanten en andere spelers weer toe. En er zijn nieuwe risico’s bijgekomen, terwijl het business model door de toenemende automatisering toch al onder druk staat. AEO is een must, verificaties worden aangehouden, fiscale strafbeschikkingen worden gretig uitgedeeld en op het gebied van exportcontrole en sanctieregelgeving kan de logistiek dienstverlener zich geen uitglijder veroorloven. Van douane-expediteurs lijkt verwacht te (mogen) worden dat zij te allen tijde volledig compliant en in control zijn. Zijn de hooggespannen verwachtingen eigenlijk nog wel reëel? Jikke bespreekt de verschillende uitdagingen waarvoor de douane-expediteur zich gesteld ziet en probeert antwoord te geven op de vraag hoe de rechtpositie van de douane-expediteur verstevigd zou kunnen worden.

16.25 uur Marijn van Tuijl

Hoe veilig is mijn product of levensmiddel?

De Europese productregelgeving heeft als doel levensmiddelen en consumentenproducten op een hoog veiligheidsniveau te brengen. Was het daarmee eerder dan zo slecht gesteld en wat hebben al die regels ons opgeleverd? Op deze vragen gaat Marijn in aan de hand van voorbeelden uit zijn praktijk en in het bijzonder in zaken waarin toezichthouders als de NVWA hun bevoegdheden hebben aangewend om in te grijpen – terecht of niet. Daarbij bespreekt hij ook de vraag of ondernemingen zich tegen de risico’s van een gebrekkig product en een daaruit voortvloeiende recall kunnen verzekeren.

Aanmelden

—–

Meer informatie over deze middag ontvangt u na inschrijving. Voor vragen kunt u Marieke van Tiggelen bellen: 06 23220731 of mailen: m.vantiggelen@ploum.nl.

Team ‘Douane, handel en logistiek’ van links naar rechts: Sandra Vermeulen (ondersteuner), Mirjam Louws (advocaat), (advocaat), Andre Jansen (advocaat), Caspar Janssens (advocaat), Jikke Biermasz (partner), Petra Chao (advocaat), Marijn van Tuijl (partner).

 

Meer informatie

Willem Leppink

M +31 6 2021 0504
E w.leppink@ploum.nl