• Nieuws

Europees bedrijfsleven wordt geteisterd door spookfacturen

03 juli 2014
Rechtsgebieden intellectuele eigendom - Intellectuele-eigendomsrechten

Acquisitiefraude is een van de grote problemen waarmee het bedrijfsleven wordt geconfronteerd. Vaak gaat het om contracten voor opname in niet-bestaande of totaal irrelevante bedrijfsgidsen. Agressieve verkopers maken gebruik van het feit dat ondernemers het druk hebben, contracten niet goed lezen en parafen snel gezet worden. Veel ondernemers maken er uiteindelijk geen werk van, omdat niemand graag te koop loopt dat hij bedonderd is en de bedragen per onderneming vaak te klein zijn. Dat neemt niet weg dat de acquisitiefraude een “bedrijfstak” is met een miljoenenomzet.

Veel van deze praktijken komen ook voor bij ondernemingen die eerder een merk hebben aangevraagd. Omdat de gegevens van merkhouders openbaar toegankelijk zijn, spelen fraudeurs hier handig op in. Zij sturen officieel ogende brieven aan merkhouders waarin wordt aangegeven dat, om internationaal ook bescherming te hebben, het formulier ondertekend moet worden teruggezonden. Als de brief goed wordt gelezen, is duidelijk dat het gaat om een vrijblijvend aanbod, maar grote en kleine ondernemingen tuinen er regelmatig in. Ook maken de fraudeurs handig gebruik van het feit dat een merk over een jaar vernieuwd moet worden en sturen, voordat het bericht van de merkengemachtigde komt, een formulier dat er uitziet alsof het van het officiële merkenbureau komt.

Het officiële Europese Merkenbureau, het OHIM in Alicante, heeft het probleem inmiddels onderkend en heeft recent alle nationale merkenbureaus, Europol en belangenorganisaties van merkhouders bijeengeroepen voor de oprichting van het Anti-Fraud Network. Onze compagnon Willem Leppink heeft hier aan deelgenomen als lid van het dagelijks bestuur van de Europese merkhoudersorganisatie MARQUES. Hij heeft daar, naast een analyse van de bestaande problemen, ook diverse oplossingsrichtingen aangedragen.

Informatieuitwisseling en voorlichting blijft daarbij heel belangrijk. Er komt binnenkort een website waarop alle fraudegevallen in kaart worden gebracht. Ook is de Europese Commissie actief bezig om te werken aan wetgeving waar het fraudeurs nog moeilijker wordt gemaakt.

Meer informatie

Willem Leppink

M +31 6 2021 0504
E w.leppink@ploum.nl

Print dit artikel