• Transport and Logistics

Als “Rotterdam law firm” is Ploum vanzelfsprekend zeer actief in de sector Transport & Logistiek. Deze sector is één van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie. De bedrijven in deze sector staan voor grote uitdagingen. Wet- en regelgeving worden steeds strenger, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, veiligheid en privacy. Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen als de Brexit, de digitalisering en de energietransitie zullen een grote impact hebben op deze sector. In Rotterdam biedt de Tweede Maasvlakte kansen, maar ook uitdagingen, terwijl congestie de haven in haar grip blijft houden.

De specialisten van Ploum staan zowel in moeilijke tijden als in perioden van groei voor u klaar. Wij treden onder meer op voor overslagbedrijven, transportbedrijven, logistieke dienstverleners, opslagbedrijven, expediteurs, rederijen, scheepswerven, producenten en distributeurs van transportmiddelen, logistieke uitzendbureaus, en overige dienstverleners in de sector.

Ploum is een multidisciplinair advocaten- en notariskantoor, dat uw bedrijf bij alle belangrijke ontwikkelingen op juridisch gebied kan bijstaan. U kunt bij ons onder meer terecht voor:

  • Vergunningen, Milieu & Veiligheid: advies over milieuwetgeving en vergunningen, inclusief belangrijke ontwikkelingen als BRZO, het activiteitenbesluit
  • M&A: fusies, overnames en samenwerkingen binnen de transport&logistiek sector; zo hebben wij het afgelopen jaar bijvoorbeeld een internationaal transportbedrijf bijgestaan bij een overname van een Nederlands transportbedrijf met meer dan 300 vrachtwagens, en een containerterminal bij een investering in een logistieke dienstverlener
  • IT, aanbestedingsrecht en privacy
  • Mededingingsrecht: van advies over mededingingsrechtelijke aspecten tot begeleiding bij “dawn raids” van de autoriteiten
  • Contracten: opstellen en beoordelen van commerciële contracten
  • Procedures: begeleiding van en vertegenwoordiging bij procedures en arbitrages
  • Huurrecht
  • Notariaat: oprichten van vennootschappen, overdracht van aandelen, statutenwijzigingen, legalisaties, volmachten