• Nieuws

Eigen karakter in het modelrecht: HvJ EU Karen Millen/Dunnes

10 juli 2014
Rechtsgebieden intellectuele eigendom

In een recente uitspraak heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJ EU”) verduidelijkt wanneer een model een eigen karakter heeft en derhalve in aanmerking komt voor modelrechtelijke bescherming.

Eigen karakter
Ingevolge artikel 6 van de Gemeenschapsmodellenverordening heeft een model een eigen karakter indien de algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die eerder voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (het zogenaamde ‘vormgevingserfgoed’).

HvJ EU Karen Millen/Dunnes
In de uitspraak van het HvJ EU stond de vraag centraal hoe dient te worden vastgesteld of een model een eigen karakter bezit. Eerder had de Hoge Raad geoordeeld dat ter beantwoording van deze vraag moet worden gekeken naar alle oudere modellen tezamen. Het HvJ EU heeft nu verduidelijkt dat bij beoordeling van het eigen karakter van een model moet worden uitgegaan van een of meer precieze, individueel beschouwde, welbepaalde en omschreven modellen binnen het geheel van eerder voor het publiek beschikbaar gestelde modellen.

Betekenis voor de praktijk
Blijkens de uitspraak van het HvJ Eu kunnen modellen ook een eigen karakter hebben als daarin bestaande elementen op een originele manier worden gecombineerd. Dit heeft tot gevolg dat modellen eerder voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komen dan voorheen werd aangenomen.

Dit artikel is geschreven door Ady van Nieuwenhuizen.

Meer informatie

Willem Leppink

M +31 6 2021 0504
E w.leppink@ploum.nl

Print dit artikel