• Nieuws

De Wet Markt en Overheid in de praktijk

14 september 2015
Mededinging

De regels over oneerlijke concurrentie door de overheid staan in de Wet Markt en Overheid. Deze wet maakt deel uit van de Mededingingswet. De wet trad in werking op 1 juli 2012 en vervalt na vijf jaar. Inmiddels vindt evaluatie plaats door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en het Ministerie van Economische Zaken over de vraag of de wet moet komen te vervallen of dat de wet mogelijk moet worden aangescherpt en worden gecontinueerd.

De ACM is van mening dat de wet ondernemers beschermt tegen oneerlijke concurrentie door de overheid. Er is geen “level playing field” als overheden het belastinggeld aanwenden om producten en diensten onder de kostprijs aan te bieden. Gelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven worden op tal van andere vlakken al gecontroleerd en aan de orde gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop de overheid als opdrachtgever de aanbestedingsregels in acht dient te nemen en aan de wijze waarop de overheid als aandeelhouder in energie- en telecombedrijven actief is, waarbij de regels van staatssteunrecht, mededingingsrecht en sector specifiek toezicht van toepassing zijn.

Recent heeft de ACM een tweetal besluiten genomen over de toepassing van de Wet Markt en Overheid. Zowel de gemeente Zeewolde als de gemeente De Marne hebben de wet overtreden bij de exploitatie van jachthavens.

Wordt de Wet Markt en Overheid gecontinueerd? Lees voor het antwoord het volledige artikel. Download artikel   

Juridische ondersteuning door Ploum

Ploum is graag bereid de ondernemers op basis van een zelftest bij te staan bij de beoordeling of mogelijk sprake is van een overtreding van de Wet Markt en Overheid door (lokale) overheden.

Neem voor meer informatie contact op met Michel Jacobs.

Meer informatie

Michel Jacobs

M +31 6 2248 1779
E m.jacobs@ploum.nl

Print dit artikel