• Nieuws

De nieuwe Franchisewet

28 augustus 2020
Commerciële contracten

De Eerste Kamer heeft op 30 juni het wetsvoorstel “De Wet Franchise” aangenomen. Met deze wet wil de Tweede Kamer de positie van franchisenemers versterken. Per 1 januari 2021 gelden er daardoor nieuwe verplichtingen voor franchisegevers. Voor overeenkomsten gesloten voor deze datum geldt een overgangsperiode voor een aantal van de nieuwe verplichtingen onder deze wet. Vanaf 1 januari 2021 gelden er verplichtingen met betrekking tot de precontractuele uitwisseling van informatie, de uitwisseling van informatie en het overleg gedurende de overeenkomst en met betrekking tot transparantie en “goed gedrag”. Zo moet de franchisegever bijvoorbeeld voor het sluiten van het contract bepaalde informatie delen en heeft de potentiële franchisenemer vervolgens vier weken waarin niets gewijzigd mag worden door franchisegever en kan franchisenemer deze tijd gebruiken om advies in te winnen over de concept overeenkomst. Vooral op het gebied van financiële verplichtingen en investeringen die geëist worden van franchisenemer moet er door de franchisegever voor het sluiten van de overeenkomst en ook daarna meer duidelijkheid worden geboden. Vanaf 1 januari 2023 heeft de franchisenemer ook een instemmingsrecht bij tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst of veranderingen van het franchiseformat die voor hem of haar van belang zijn. Ook is dan de werking van een non-concurrentiebeding beperkt en moeten er bepalingen zijn opgenomen over de afrekening van goodwill bij het einde van de overeenkomst. Kortom, er verandert een hoop in de franchisewereld.

Voor vragen over wat deze wet concreet voor u betekent, kunt u contact opnemen met ons team commerciële contracten.

Op deze link kunt u de nieuwe bepalingen bekijken. De toelichting bij de wet vindt u hier.