• Nieuws

De agenda van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in 2020

18 februari 2020
Mededinging

ACM heeft over haar werkzaamheden in 2020 op haar website gepubliceerd en geeft met haar agenda aan waar de focus zal liggen voor 2020. De digitale economie en de energietransitie staan naar zeggen van de ACM centraal, maar de agenda toont ook dat de zorgsector met onderzoeken te maken krijgt en de agro-nutrisector middels een leidraad wordt geïnformeerd over (on)toelaatbare afspraken of samenwerkingen in de keten.

Een goed begrip van deze agenda is daarom ook van belang voor de mededigingspraktijk en voor marktpartijen is het relevant om van deze agenda kennis te nemen.

De agenda laat zien dat ACM zich bezig zal houden met sectoronderzoek en marktstudies enerzijds en met handhaving en het verstrekken van een leidraad aan marktpartijen anderzijds. Ook meldt de ACM enigszins cryptisch dat onderzoek zal worden gedaan naar de effecten van fusies op de concurrentie tussen ondernemingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden van werknemers en zzp’ers. Als de effecten van een fusie op dat gebied negatief zijn, kan ACM een voorgelegde fusie verbieden.

Op de gebieden onderzoek, handhaving en het verstrekken van een leidraad aan marktpartijen vallen de volgende aspecten op:

  1. Onderzoek: ACM start een verkennend onderzoek naar het gebruik van algoritmes door bedrijven. Op basis van dit verkennend onderzoek zal ACM een working paper publiceren over mechanismen waarmee zelflerende algoritmes supra-competitieve prijzen kunnen bereiken. Ook zal een werkwijze worden gepubliceerd die ook marktpartijen handvatten geeft over de manier waarop ACM in praktische zin onderzoek zal doen naar algoritmes. Een sectoronderzoek naar het gebruik van ICT-systemen in de zorg is aangekondigd om na te gaan of deze systemen mogelijk leiden tot niet toelaatbare gegevensuitwisseling waardoor mogelijk concurrentie beperkt wordt. Tenslotte kondigt ACM aan dat een onderzoek zal worden gestart naar execssieve prijzen van geneesmiddelen die kunnen duiden op misbruik van een machtspositie.
  2. Handhaving: ACM kondigt aan handhavend op te treden met betrekking tot situaties waar online verleiding overgaat in online misleiding en ook zal ACM handhavend optreden in zaken waar sprake is van marktmanipulatie en handel met voorkennis in energiemarkten. ACM meldt dat empirisch onderzoek zal worden gedaan naar de relatie tussen concrurentie en kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de verpleeghuiszorg en dat doet vermoeden dat ACM zorgsector nog steeds goed in de gaten houdt en mogelijk beperkingen van de medediging zal adresseren en zo nodig handhavend zal optreden.
  3. Leidraad: ACM meldt dat de leidraad duurzaamheid en mededinging zal verhelderen hoe afspraken op dit gebied passen binnen de mededingingswet. Zie in dat kader ook het wetsvoorstel Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven dat op 4 juli 2019 bij de Tweede Kamer is ingediend en nog aanhangig is. De leidraad Bescherming van de online consument die op 11 februari 2020 is gepubliceerd draagt bij aan een betere bescherming van de consument.

Voor vragen over de ACM agenda en de betekenis hiervan voor de marktpositie van uw onderneming kunt u contact opnemen met Michel Jacobs of Frank Barendrecht.