• Nieuws

COVID-19 maatregelen en het Brzo 2015?

23 maart 2020
BRZO - Corona (COVID-19) juridische Helpdesk

Veel bedrijven en organisaties treffen de nodige maatregelen om de gevolgen van de pandemie te beperken en beheersen. Tot die maatregelen behoort, mede op advies van het RIVM, dat waar mogelijk wordt thuisgewerkt. Dat betekent dat veel bedrijven werken op basis van een minimale bezetting op de werkvloer.

Wanneer dit gebeurt in een Brzo organisatie is daarbij relevant dat altijd dié bezetting aanwezig is, zodat de de risico’s die inherent zijn aan het werken met gevaarlijke stoffen in een Brzo bedrijf beheerst zijn. Op grond van de Seveso III richtlijn, bijlage III, element i) moet in het VBS in kaart zijn gebracht de organisatie en het personeel — de taken en verantwoordelijkheden van het personeel dat op alle organisatorische niveaus bij het beheersen van de gevaren van zware ongevallen wordt betrokken. Vaak is op grond van dit element zogeheten ‘veiligheidskritische’ functies benoemd en is in kaart gebracht welke functies (en welke werknemers) betrokken zijn bij de noodorganisatie. Dat betekent dat bij het ‘afschalen’ van de personele bezetting beoordeeld moet worden of nog steeds alle veiligheidskritische functies zijn ingevuld en de risico’s ter plaatse voldoende kunnen worden beheerst met de aanwezige bezetting. Daarnaast is uiteraard van cruciaal belang dat er voldoende bezetting is opdat de noodorganisatie nog volledig kan functioneren. Daarnaast kunnen nog andere maatregelen zijn getroffen om de verspreiding van het COVID-19 virus verder te beperken. Die maatregelen wijken af van de ‘normale’ bedrijfsvoering en houden meestal wijzigingen in. Dergelijke wijzigingen moeten beoordeeld worden op grond van een ‘management of change’ procedure (zoals bijvoorbeeld een MOC).

Wij merken in de praktijk al dat I-SZW de Brzo bedrijven benadert om in kaart te brengen of het ‘management of change’ consequent wordt uitgevoerd en u wordt gevraagd aan te geven hoe de getroffen maatregelen in het veiligheidsbeheersysteem zijn vastgelegd. Een relevant aspect om dus niet te vergeten en om goed te borgen in uw veiligheidsbeheerssysteem. Indien u hierover vragen hebt of hulp nodig hebt bij het borgen van de getroffen maatregelen dan kunt u terecht bij ons Brzo-team (contactpersoon M.G.J. Maas-Cooymans).

Meer informatie

Print dit artikel