• Nieuws

COVID-19 en aanbestedingsrecht – kan ik nog een kortgeding starten?

16 april 2020
Aanbestedingsrecht - Corona (COVID-19) juridische Helpdesk

Snel na de eerste maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, adviseerde Pianoo – het expertisecentrum aanbesteden – aanbestedende diensten om, waar mogelijk, termijnen van lopende aanbestedingen te verlengen. Verlenging van termijnen kan er onder deze omstandigheden aan bijdragen dat inschrijvers meer tijd hebben om tot een (goede) inschrijving te komen en dat zorgt voor de aanbestedende dienst voor meer (geschikte) inschrijvingen.

Dit biedt zeker een uitkomst nu termijnen volgens de Aanbestedingswet streng dienen te worden nageleefd. De Aanbestedingswet gaat vaak uit van minimumtermijnen. De aanbestedende dienst is dus vrij om deze termijnen te verlengen. Het is echter niet nodig om alle termijnen te verlengen tot de Coronamaatregelen van de overheid zijn afgezwakt of opgeheven, zoals bijvoorbeeld sommige aanbestedende diensten doen met de termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen de voorlopige gunning (de Alcateltermijn).

Veel inschrijvers en aanbestedende diensten denken wellicht dat wegens de Coronamaatregelen de rechtbanken helemaal gesloten zijn en er daardoor geen kortgeding gestart kan worden. Dat is echter niet het geval. Indien een Alcateltermijn eindigt tijdens de huidige maatregelen, is het voor een inschrijver mogelijk om een kortgeding te starten. De deurwaarder kan nog steeds een dagvaarding uitbrengen. Daarna kan de zaak worden aangebracht bij de rechtbank. De rechtbank neemt namelijk nog steeds nieuwe zaken aan. Er zullen echter geen mondelinge behandelingen in aanwezigheid van partijen plaatsvinden. Afhankelijk van de urgentie, kan de rechter bepalen dat een mondelinge behandeling plaatsvindt via een telefonische (beeld)verbinding. Indien de mondelinge behandeling verloopt via een telefonische (beeld)verbinding, zullen de advocaten hun pleitnotities ongeveer anderhalve dag voorafgaand aan de zitting indienen. Dit was bijvoorbeeld geval bij een zaak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, waar niet alleen de eiser en de aanbestedende dienst inbelden, maar ook de tussenkomende partijen (Rb. Gelderland 1 april 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2089). De rechter kan ook bepalen dat het kortgeding via een schriftelijke ronde wordt behandeld.

Het indienen van een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts is tot nader order helaas niet mogelijk. De Commissie van Aanbestedingsexperts werkt wel verder aan klachten die reeds in behandeling zijn genomen.

Tip

Het is dus als aanbestedende dienst niet nodig om de Alcateltermijn te laten verlengen totdat de rechtbanken weer open gaan of dat de Coronamaatregelen van de overheid worden afgezwakt. Een kortgeding kan nog steeds worden gestart en in geval van spoed ook behandeld worden, al dan niet via een telefonische (beeld)verbinding.

Heeft u vragen over het starten van een aanbestedingskortgeding of het verloop van uw aanbestedingsprocedure? Dennis Zieren en Anamika Wilbrink helpen u graag verder.

Meer informatie

Dennis Zieren

M +31 6 2269 3357
E d.zieren@ploum.nl

Anamika Wilbrink

M +31 6 12 85 75 80
E a.wilbrink@ploum.nl

Print dit artikel