• Nieuws

Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking?

23 juni 2016
Strafrecht, economisch strafrecht en milieustrafrecht - Bestuursrecht -

Binnen het omgevingsrecht is een omvangrijke stelselherziening aanstaande in de vorm van een nieuwe Omgevingswet

Op verzoek van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving gaan Mark West (specialist in het bestuursrecht) en Paul Verloop (strafrechtadvocaat) in op de vraag of voor de handhaving van de nieuwe Omgevingswet gekozen moet worden voor de bestuurlijke boete of de bestuurlijke strafbeschikking. Mark en Paul zijn van oordeel dat het gegeven dat het strafrecht onmisbaar is gebleken voor de handhaving van het omgevingsrecht, onvoldoende grondslag biedt om naast de bestuurlijke strafbeschikking niet ook de bestuurlijke boete als handhavinginstrument in de Omgevingswet op te nemen. Zij roepen de wetgever op om de mogelijkheid daarvan nader te onderzoeken. De keuze die de wetgever daarin maakt, is van groot belang voor de rechtsbescherming van ondernemingen die zich geconfronteerd zullen zien met de handhaving van de Omgevingswet.

Lees artikel