• Nieuws

Privacy in de praktijk – De zeven vuistregels

30 november 2017
Privacy - Privacy - IT & privacy

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de steeds belangrijkere rol van data in onze samenleving, is de aandacht voor privacywetgeving enorm toegenomen. Veel organisaties worstelen met de vraag of en hoe ze moeten voldoen aan de regels. In de praktijk is het goed om een aantal vuistregels te gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens in je organisatie. Die regels gelden voor het gebruik van persoonsgegevens van zowel je medewerkers als die van je klanten, patiënten en andere relaties. Als je die regels volgt, is een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens in je organisatie, in overeenstemming met de wet, grotendeels gewaarborgd. De zeven vuistregels zijn de volgende:

  1. Gebruik de gegevens alleen op één van de in de wet vermelde gronden.
  2. Gebruik gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze verkregen hebt.
  3. Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder er mag.
  4. Beveilig de gegevens voldoende tegen verlies of onbevoegde toegang en meld eventuele datalekken.
  5. Regel voldoende waarborgen als je persoonsgegevens aan derden verstrekt.
  6. Vertel de betrokkene altijd wat je doet met zijn gegevens.
  7. Verzamel, gebruik en bewaar niet meer gegevens dan je nodig hebt, en alleen als er geen andere manier is die de privacy minder schendt.

We zullen de komende weken in een artikelenreeks beschrijven op welke wijze de zeven vuistregels kunt toepassen in uw organisatie.

Voor meer informatie over de (nieuwe) verplichtingen onder de AVG, verwijzen wij nog naar de eerdere nieuwsberichten die op onze site verschenen en naar de website van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Lees meer artikelen in deze reeks:

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij ons IT- en privacy team.