• Nieuws

Annotatie Paul Verloop bij Hoge Raad 2016:416

26 april 2016
Strafrecht, economisch strafrecht en milieustrafrecht

Moet de strafrechter een beklag op grond van art. 552a Sv tegen inbeslagneming gegrond verklaren als het Openbaar Ministerie in gebreke blijft om stukken te verstrekken? In zijn arrest van 15 maart 2016 (HR:2016:416) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat dat niet het geval is. Daardoor blijft de situatie bestaan dat een bedrijf of persoon onder wie strafrechtelijk voorwerpen in beslag zijn genomen lange tijd in onzekerheid kan blijven over de vraag of deze voorwerpen ooit nog worden teruggegeven. Dat is onwenselijk.

In Strafrecht Updates – Nummer 17, 2016 is de recent geplaatste annotatie van Paul Verloop bij dit arrest opgenomen.

‘De beschikking van de Hoge Raad in deze zaak is in lijn met eerdere beschikkingen op beroepen in cassatie tegen beschikkingen op klaagschriften ex artikel 552a Sv…’, zo begint de annotatie bij ECLI:NL:HR:2016:416, SR 2016-0147. In die zin lijkt deze beschikking een annotatie daarom niet waard. De reden dat deze beschikking toch interessant is om te bespreken, is omdat deze de beslagproblematiek haarfijn blootlegt en duidelijk maakt waarom er alle aanleiding is om aandacht te besteden aan de vraag of de beklagprocedure niet dringend aan modernisering toe is.