• Nieuws

Alles wat u moet weten over de SDE+ subsidie najaarsronde 2019

15 juli 2019
Energierecht - Energie

De Minister van Economische Zaken en Klimaat (de “Minister”) heeft op 10 juli 2019 de kamer geïnformeerd over de vormgeving van de tweede openstellingronde van de SDE+ subsidie. Met de SDE+ stimuleert de Minister de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. In dit bericht zetten wij de belangrijkste informatie over de najaarsronde op een rij.

Openstelling

De najaarsronde wordt in drie fases van een week opengesteld van 29 oktober tot en met 14 november. Voor de najaarsronde geldt, net als voor de voorjaarsronde, een verplichtingenbudget van 5 miljard euro. Het beschikbare verplichtingenbudget is het maximale bedrag dat in totaal tijdens de looptijd van projecten aan subsidie uitbetaald kan worden. In de voorjaarsronde werd het verplichtingenbudget niet volledig gebruikt. De budgetclaim was 4,8 miljard euro.

Uniform toestemmingsformulier

Vanaf de najaarsronde moeten aanvragers van SDE+ subsidies verplicht een uniform formulier gebruiken, waaruit blijkt dat toestemming is verkregen van de eigenaar voor het plaatsen en exploiteren van een installatie. De Minister wil voorkomen dat onnodig subsidiegeld wordt vastgehouden voor projecten die uiteindelijk niet gerealiseerd worden. Het Besluit SDE+ bepaalt daarom dat een subsidieaanvraag kan worden afgewezen als geen toestemming van de eigenaar is verkregen op het moment van de aanvraag. De huidige praktijk laat echter zien dat gebruik wordt gemaakt van verschillende toestemmingsformulieren, die niet altijd even transparant zijn. Door een uniform formulier te gebruiken kan beter en sneller worden vastgesteld of een project kansrijk is. Dit uniform toestemmingsformulier zal te zijner tijd op de website van RVO.nl te vinden zijn.

Transportindicatie verplicht

Vanaf de najaarsronde is de Minister voornemens in de SDE+ regeling als voorwaarde op te nemen dat elektriciteitsproducenten voor het verkrijgen van subsidie een document van de netbeheerder overleggen waaruit blijkt dat er transportcapaciteit beschikbaar is op de locatie waar de productie-installatie is voorzien. Aangezien het huidige elektriciteitsnet al onder druk staat om alle bestaande projecten de komende jaren te realiseren, zullen nieuwe projecten dit verder problematiseren, aldus de Minister. Een “transportindicatie” moet ervoor zorgen dat de slagingskans van projecten met een SDE+-subsidiebeschikking groter wordt.

Door de transportindicatie wordt het lastig, of zelfs onmogelijk om subsidie te krijgen voor duurzame energieprojecten in gebieden met onvoldoende netcapaciteit. Verschillende belangenorganisaties hebben al bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de Minister om een transportindicatie verplicht te stellen. Zij vinden dat de maatregel een constructieve zoektocht naar oplossingen voor de capaciteitsproblemen doorkruist.

Lagere maximale basisbedragen

Er gaan lagere maximale basisbedragen gelden voor alle zon-PV categorieën ten opzichte van de voorjaarsronde 2019. Het basisbedrag is de gemiddelde kostprijs voor de productie van hernieuwbare energie. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie. Uit het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (‘PBL’) voor de SDE+ 2019 blijkt dat de kostenprijsdaling voor elektriciteit uit zonnepanelen zich doorzet. Het gevolg hiervan is dat de maximale basisbedragen voor alle zon-PV categorieën tussen de 2% en 5% lager worden ten opzichte van de voorjaarsronde 2019.

Hoe nu verder?

De bovenstaande maatregelen zullen nog worden besproken in de Tweede Kamer voordat de definitieve regeling  medio september wordt vastgesteld. De transportindicatie zal ongetwijfeld een belangrijk onderdeel van het debat worden.

2020: SDE++

De Minister geeft in zijn brief ook een doorkijkje naar de nieuwe SDE++, die met ingang van 2020 van kracht zal worden. Vanaf 2020 richt de koers van de verbrede SDE+ zich volledig op CO₂-reductie, om daarmee bij te dragen aan de doelstelling van 49% CO₂-reductie in 2030. Zie daarover ook dit blog van onze hand. Waarschijnlijk zal het verplichtingenbudget in 2020 verder dalen. De Minister verkent daarnaast aanvullende mogelijkheden om de regelgeving vanaf de openstellingronde in 2020 aan te passen, met als doel de realisatiegraad van projecten te verhogen. Mogelijk wordt ook een aparte subsidiecategorie opengesteld voor hoogtebeperkte windturbines.

Meer informatie

Aslihan Durmus

M +31 6 1286 4738
E a.durmus@ploum.nl

Print dit artikel