• Nieuws

Afschaffing VAR: een antwoord op de belangrijkste vragen

23 september 2015
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Een VAR biedt momenteel duidelijkheid over de vraag of loonheffingen dienen te worden betaald of ingehouden over de inkomsten die uit arbeid worden verkregen. Vanaf 1 januari 2016 kan naar verwachting geen VAR meer worden aangevraagd of een beroep worden gedaan op een reeds verkregen VAR. De Belastingdienst gaat in plaats daarvan modelovereenkomsten toetsen, met als doel duidelijkheid te verschaffen over de loonheffingen. Wij beantwoorden voor u de belangrijkste vragen omtrent deze wijziging.

De vervanger van de VAR: Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

In de plaats van de VAR, komt de mogelijkheid om een opdrachtovereenkomst (preventief) voor te leggen aan de Belastingdienst. Aan de hand van de voorgelegde overeenkomst, geeft de Belastingdienst schriftelijk uitsluitsel over de vraag of een opdrachtgever loonheffingen dient in te houden en te betalen en voor hoe lang een eventuele vrijwaring geldt. De belastingdienst streeft ernaar 40 goedgekeurde sectorale modelovereenkomsten op te stellen, die vervolgens op haar website worden gepubliceerd. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen deze modellen kosteloos downloaden op de website van de Belastingdienst. Worden de werkzaamheden vervolgens conform deze modelovereenkomst uitgevoerd, dan weten partijen direct waar ze (fiscaalrechtelijk) aan toe zijn.

Beantwoording van de belangrijkste vragen

Wat betekent dit voor u?

  • Wat geldt ten aanzien van opdrachtgevers die momenteel uitgaan van een VAR? Verricht een opdrachtnemer momenteel werk onder dezelfde omstandigheden als waarvoor in 2014 of 2015 een VAR is verkregen? Dan blijft deze VAR geldig tot 1 januari 2016. Daarna kunt u geen beroep meer doen op de VAR. Mochten de werkzaamheden en/of werkomstandigheden veranderen vòòr 1 januari 2016, dan dient tussentijds een nieuwe VAR te worden aangevraagd. Deze blijft dan eveneens geldig tot 1 januari 2016.
  • Wie dient de opdrachtovereenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst? Het voorleggen van een opdrachtovereenkomst is niet verplicht en valt onder de eigen verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Belangenorganisaties van opdrachtgevers of opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs kunnen overeenkomsten ter beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst. Let wel, de Belastingdienst geeft bij beoordeling van de overeenkomst geen oordeel over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer ten aanzien van de inkomstenbelasting.
  • Hoe kan ik anticiperen op de nieuwe regeling? Indien u zich momenteel al wenst voor te bereiden op de nieuwe regeling, kunt u uw huidige (model)overeenkomst alvast voorleggen aan de Belastingdienst via alternatiefvar@belastingdienst.nl. Klik hier voor meer informatie over het voorleggen van een overeenkomst.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen omtrent de VAR? Kijk dan op ploumoverarbeid.nl of lees de update ‘Het einde van de VAR lijkt nabij, maar is het alternatief ook effectief?’.

Dit artikel is geschreven door Peggy Tchai.