• Nieuws

ACM biedt mogelijkheid om kartelzaken te schikken

14 augustus 2015
Mededinging - Handhaving en sancties

Boetes voor producenten natuurazijn en hun medewerkers

Op 11 augustus publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) een besluit waarin zij vaststelt dat twee producenten van natuurazijn het kartelverbod hebben overtreden door verboden afspraken te maken over de verdeling van klanten. Een van de twee producenten (Carl Kühne) is aan een boete ontsnapt, omdat zij uit eigen beweging melding heeft gemaakt van de overtreding. Aan de andere producent (De Burg) heeft de ACM een boete van € 1,81 miljoen opgelegd. Daarnaast heeft de ACM persoonlijke boetes van respectievelijk € 16.000 en € 54.000 opgelegd aan twee medewerkers van De Burg, vanwege hun betrokkenheid bij de verboden afspraken. Twee betrokken medewerkers en een bestuurder van Carl Kühne hebben vanwege het clementieverzoek een persoonlijke boete ontlopen.

Vereenvoudigde afdoening

Bijzonder aan deze zaak is dat de boetes voor De Burg en haar medewerkers zijn verlaagd, omdat zij hebben meegewerkt aan een vereenvoudigde afdoening. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport hebben De Burg en haar medewerkers duidelijk en ondubbelzinnig verklaard dat zij de overtreding erkennen en instemmen met de hoogte van de boete. Daardoor kan de ACM volstaan met een relatief kort besluit en komt de procedure relatief snel tot een eind. In ruil voor hun medewerking hebben De Burg en haar medewerkers ieder 10% boetevermindering gekregen. Op die manier is de zaak als het ware geschikt.

Bouwfraude

Het is voor het eerst sinds de bouwfraude dat de ACM een zaak op een vereenvoudigde wijze afdoet. De nu gehanteerde methode lijkt sterk op de werkwijze die de Europese Commissie al enkele jaren hanteert. In 2008 publiceerde de Commissie al een mededeling waarin zij de schikkingsprocedure introduceerde. De ACM heeft hier nog geen beleidsdocument over gepubliceerd, maar het besluit in bovenstaande zaak vormt mogelijk de opmaat daarvoor.

Advies of bijstand nodig?

De mededingingsrechtspecialisten van Ploum kunnen u adviseren over en bijstaan in procedures zoals de bovengenoemde. Bovendien heeft Ploum een team Bestuurlijke boetes, waarin de strafrecht- en bestuursrechtspecialisten hun kennis van en ervaring met bestuurlijke boetes bundelen. Als u hier meer informatie over wilt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Frank Barendrecht.