• Nieuws

Accountantstuchtrecht vs. Civiel recht

09 mei 2018
Litigation

De civiele beoordeling van een vonnis van de Accountantskamer

Dat de Accountantskamer wordt gebruikt als opstapje voor een schadevergoedingsvordering bij de civiele rechter lijkt in de afgelopen jaren steeds meer een gangbare praktijk geworden.  Het gebeurt steeds vaker dat een accountant door een (voormalig) opdrachtgever of een derde partij aansprakelijk wordt gehouden voor geleden schade. De schadelijdende partij stelt vervolgens dat de accountant (beroeps)fouten zou hebben gemaakt en dreigt met een gang naar de Accountantskamer. De klager in kwestie probeert dan veelal allereerst bij de Accountantskamer een tuchtrechtelijk oordeel te krijgen over het handelen van de accountant, waarna de gang naar de civiele rechter wordt gemaakt om zo te proberen de geleden schade op de Accountant te verhalen. Maar is dat eigenlijk wel zo eenvoudig? Moet de accountant bevreesd zijn voor het doorwerken van een negatief oordeel van de Accountantskamer in een civiele procedure en welke verweermiddelen heeft een accountant tot zijn beschikking in een civiele procedure?

U leest het in dit artikel van Thomas Munnik en Lennard van den Berg waarin zij aan de hand van een arrest van de Hoge Raad ingaan op de verhouding tussen het oordeel van de Accountantskamer en de waardering van dit oordeel door de Burgerlijke rechter in een civiele procedure.

Artikel Accountantsaansprakelijkheid

Meer informatie

Thomas Munnik

M +31 6 2248 1755
E t.munnik@ploum.nl

Print dit artikel