• Energie

    Duidelijk anders

De overgang naar een duurzame energiebalans is in volle gang. De Nederlandse en Europese overheid voeren hiervoor een actief beleid, denk bijvoorbeeld aan het Energieakkoord. Ook heeft u in de sector te maken met de ontwikkeling van technieken voor elektriciteitsopslag en duurzame opwekking (bijvoorbeeld ‘blauwe’ energie). Dit brengt toenemende wet- en regelgeving met zich mee. Voor u als ondernemer is het belangrijk hierop alert te blijven.

Wet- en regelgeving

Voorbeelden van veranderende wetten en regels zijn de Warmtewet, de Mijnbouwwet en alle daarbij behorende (inter)nationale wet- en regelgeving, en regelgeving omtrent windenergie op zee. Het wetsvoorstel voor de herziening van de Elektriciteits- en de Gaswet vormt een belangrijk onderdeel van de wetgevingsagenda STROOM. Gestreefd wordt met dit wetsvoorstel de energietransitie te ondersteunen en een kader te bieden voor de toekomstige, duurzame energievoorziening. Daarnaast heeft u afhankelijk van uw situatie te maken met wetten en regels over financiering, onroerend goed of fusies, overnames en joint ventures, of met mededingings- en aanbestedingsrecht, bestuurs- en omgevingsrecht, en toezicht op energierechtelijke wet- en regelgeving.

Juridische ondersteuning door Ploum Lodder Princen

Het gespecialiseerde team van Ploum Lodder Princen voor de energiesector adviseert u graag omtrent de interpretatie en mogelijkheden van wet- en regelgeving. Als specialisten in de diverse rechtsgebieden werken we nauw met elkaar samen en we hebben relevante kennis van de energiemarkt voor zowel grote energieconcerns als startende ondernemingen.

We kunnen u begeleiden bij fusies en overnames, het ontwikkelen, kopen of verkopen van onshore- en offshore windparken en bij diverse opslagprojecten. Bovendien zijn wij de vaste notaris van netwerkbedrijven en begeleiden wij netwerkregistraties. Daarnaast kunnen wij voor u de overdracht van eigendom en vestiging behandelen, net als de overdracht van zakelijke rechten in verband met de installaties (WKK’s, transformatorstations), kabels en leidingen. Ook ondersteunen wij de aanpalende sectoren water, infrastructuur en vooral de afvalsector. We begeleiden M&A-transacties en adviseren over regelgeving en omgevingsrecht.

Wij zijn lid van en actief binnen de Nederlandse Vereniging van Energierecht (NeVER) en bezoeken regelmatig evenementen over actuele ontwikkelingen in de energiemarkt.

Meer informatie

Stephan Sluijters

T +31 10 440 6474
M +31 6 5108 0247
E s.sluijters@ploum.nl

Jolande van Loon

T +31 10 440 6410
M +31 6 2248 1815
E j.vanloon@ploum.nl

Maayke Maas-Cooymans

T +31 10 404 1103
M +31 6 5130 5726
E m.maas@ploum.nl

Bekijk alle contactpersonen