• Boete

    Duidelijk anders

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met door bestuursorganen opgelegde boetes. Overtredingen van bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet, de Mededingingswet of de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg): in veel gevallen legt de toezichthouder zelf een bestuurlijke boete op. De opkomst van de bestuurlijke boete betekent niet dat bedrijven niet meer met strafrechtelijke handhaving te maken kunnen krijgen. Bijvoorbeeld bij vermeende overtredingen van milieuwetgeving wordt door de omgevingsdiensten vaak een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Vereiste kennis van bestuursrecht en strafrecht

Krijgt u te maken met een onderzoek of is er al een boete opgelegd, dan is voor uw verdediging grondige kennis vereist van het bestuursrecht en het strafrecht. Ook al wordt misschien niet strafrechtelijk gehandhaafd, het bestuurlijke boeterecht bevat wel diverse strafrechtelijke begrippen. Het is belangrijk te weten hoe die moeten worden uitgelegd. Daarnaast is van belang goed inzicht te hebben in uw fundamentele rechten die de toezichthouder moet respecteren en te weten op welke grondslag een onderzoek plaatsvindt. Soms draagt de toezichthouder zijn bestuurlijke pet en zijn de bevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. In andere gevallen past de toezichthouder de bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering toe.

Boeteteam van Ploum voor deskundige bijstand

Ploum Lodder Princen kan u direct deskundige bijstand verlenen voor een vroegtijdig en goed gemotiveerd verweer om mogelijk hoge boetes te voorkomen. Wij hebben onze kennis op strafrechtelijk en bestuursrechtelijk gebied gebundeld in een boeteteam. Waar nodig kan dit team bijstand inroepen van collega’s met kennis van het specifieke rechtsgebied waarbinnen de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden, zoals mededingingsrecht, consumentenrecht, privacyregelgeving, arbeidsrecht, arbeidsomstandighedenrecht, huurrecht of gezondheidsrecht.

Meer informatie

Frank Barendrecht

T +31 10 404 1186
M +31 6 2322 0798
E f.barendrecht@ploum.nl

Stephan Sluiter

T +31 10 404 1105
M +31 6 1093 5620
E s.sluiter@ploum.nl

Miranda Top-Sarneel

T +31 10 404 1183
M +31 6 2075 1001
E m.topsarneel@ploum.nl

Bekijk alle contactpersonen