• Fusies & overnames

Bij een koop, verkoop of fusie (joint venture) krijgt u als ondernemer te maken met uitdagingen en wellicht stevige discussies, van de eerste verkennende gesprekken tot en met de daadwerkelijke overdracht.

LoI, MoU en term sheet

Het is van groot belang in het begin van het proces de piketpaaltjes goed te slaan door middel van goed verwoorde initiële documenten zoals een LoI, MoU, term sheet of andere vorm van intentieverklaring. Dat voorkomt teleurstellingen verderop in het proces. Klik hier voor de checklist LOI die wij hebben opgesteld. In deze checklist is een indeling gemaakt naar onderwerpen die door koper, verkoper of door beiden naar voren gebracht moeten worden. Daarnaast wordt per onderwerp een toelichting gegeven (maar laat u niettemin goed adviseren door uw advocaat!).

Due diligence

Met het boekenonderzoek, het due diligence-onderzoek, voldoet de koper aan de onderzoeksplicht. Een vendor due diligence stelt de verkoper in staat veilig om te kunnen gaan met de mededelingsplicht.

Transactiedocumentatie

Het hele traject krijgt uiteindelijk haar beslag in de transactiedocumentatie. Bij voorkeur zijn dat uiteraard documenten waar na de fusie of de overname nooit meer naar hoeft te worden gekeken. Tegelijk is het bij discussie na overdracht prettig als er precies in is verwoord wat partijen bedoeld hebben.

Joint venture

Een joint venture is niet een eenvoudige transactie met een koper, een verkoper en 100% van de aandelen. Meerdere partijen blijven langere of kortere tijd gezamenlijk aan boord. Een overeenkomst opstellen die houvast biedt met helder verwoorde afspraken is van belang, omdat goede joint venture-partners op een bepaald moment toch verschil van mening kunnen hebben.

Juridische ondersteuning door Ploum Lodder Princen

Als koper of verkoper heeft u baat bij een advocaat die het proces niet onnodig ingewikkeld maakt en gericht is op het eindresultaat. De advocaten op het vlak van ondernemingsrecht van Ploum Lodder Princen begeleiden graag uw (ver)koop of joint venture-proces. Wij doen dit op de manier zoals u wenst en tegen vooraf duidelijk gemaakte afspraken over kosten. Waar nodig werken we vanuit onze geïntegreerde benadering nauw samen met de advocaten en notarissen van andere rechtsgebieden op ons kantoor. Dit alles met maar één doel: voor u zo snel en efficiënt mogelijk het beste resultaat halen. Zodat u weer snel kunt ondernemen.

Meer informatie

Stephan Sluijters

T +31 10 440 6474
M +31 6 5108 0247
E s.sluijters@ploum.nl

Duco Lodder

T +31 10 440 6445
M +31 6 2269 3326
E d.lodder@ploum.nl

Tom Ensink

T +31 10 440 6458
M +31 6 2269 3378
E t.ensink@ploum.nl

Bekijk alle contactpersonen